166 predmeta za rehabilitaciju od 2010.godine

Tokom 2010. godine, bilo je 86 predmeta rehabilitacije, prošle godine je bilo podneto 37 predmeta, a ove godine za sada je podneto 45 predmeta koji se odnose na rehabilitaciju. U protekle tri godine u Višem sudu u Subotici podneto je 166 predloga koji se odnose na rehabilitaciju.

 

Od primene Zakona o rehabilitaciji Viši sud u Subotici je odredio jednog sudiju da se bavi ovim predmetima.

 

Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju je aktuelizovao pitanje rehabilitacije, tj. primenu Zakona o rehabilitaciji kojim se  uređuje rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke lišena, iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 6. aprila 1941. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, a imali su prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

 

U Apelacionom sudu Novog Sada da je sada nastupila “politička” rehabilitacija, jer mnogi Vojvođani godinima unazad koji su želeli su prikupili sva potrebna dokumenta i predali sudu za povraćaj imovine.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR