Rešenje rečice Čik

Predstavnici Mesne zajednice Bačko Dušanovo su 2010. godine su formirali komisiju za Sportsko-rekreativnu zonu kod rečice Čik, gde je na mestu gde se ova rečica račva formirano ostrvo pogodno za razvijanje rekreativnih sadržaja. Preduzeće  DTD-VDP „Severna Bačka“ na osnovu regulacionog plana Sportsko-rekracione zone otpočelo sa radovima na izmuljavanju obodnog spoljašnjeg dela u jesen 2011. godine.

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo im je na osnovu elaborata dodelio bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara radi daljeg uređenja ostrva. Uređenje se odnosi na izmuljavanje unutrašnjeg dela ostrva, prvi put nakon više od 30 godina, navlačenja zemlje na unutrašnji deo i ravnanje kako bi se digao nivo unutrašnjeg dela ostrva i sprečilo plavljenje.

 

U planu je gradnja  dečijih terena, manjih sportskih terena, izradu objekata od drveta, prilaza za invalide i pecaroše. Pored toga će se pošumiti ovaj deo grada, a postoje i navodi da je blato rečice Čik lekovito.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR