Aero klub „Ivan Sarić“-Likovni konkurs 2016

LIKOVNI – KONKURS 2016

za izbor najlepših likovnih radova dece uzrasta od 1. do 8. razreda osnovne škole, na temu vazduhoplovstva

Aero klub slavi delo i ime g-dina Ivana Sarića koji je prvi na ovim prostorima napravio prvi vazduhoplov i leteo njime nad gradskim hipodromom u Subotici. Tim letom je g-din Ivan Sarić ušao i naš grad Suboticu uveo u svetsku istoriju vazduhoplovstva kao naš pionir avijacije.

Aero klub ,,Ivan Sarić’’ od 05.03.2016.g. raspisuje konkurs za najlepše likovne radove dece, mlade umetnike, na temu vazduhoplovstva. ,,Likovni – Konkurs 2016’’ a u cilju razvijanja interesovanja kod dece i omladine za vazduhoplovstvo i vazduhoplovne sportove i avijaciju uopšte.

 

Teme ,,Likovnog Konkursa 2016’’:

– ,,Sarićev avion’’,

– ,,Sarić nad Suboticom’’,

– ,,Iz oka ptice’’,

– ,,Moj vazduhoplovni sport’’.

Cilj ovih aktivnosti je upoznavanje dece sa vazduhoplovstvom kroz pronalaženje inspiracije prikupljanjem potrebnih podataka koji su potrebni za temu putem interneta.

Likovni radovi koje deca urade biće pregledani od strane domaćeg žirija koji će odrediti aero klub ,,Ivan Sarić’’.Pobednicima na konkursu u svakoj kategoriji na konkursu, aero klub će dodeliti diplome.Aero klub ,,Ivan Sarić’’ iz Subotice će povodom ovog konkursa napraviti izložbu radova na aerodromu Subotica 04. juna 2016.godine u sklopu manifestacije ,,VIII Sarićev vikend’’.

U skladu sa višegodišnjom praksom pokušaćemo i ove godine da putem sponzora omogućimo pobednicima na konkursu obilazak Muzeja Vazduhoplovstva Beograd .

Svi radovi moraju stići do 27.aprila 2016.godine na adresu:

Aero klub ,,Ivan Sarić’’

Matije Gupca br.7

24.000 Subotica

 

Radovi koje aero klub primi na ovom konkursu ostaju u trajnom vlasništvu aero kluba ,,Ivan Sarić’’. Aero klub radove može da koristi u razne svrhe. Zbog toga je poželjno da deca,roditelji i nastavnici fotokopiraju radove pre nego što ih pošalju na konkurs.

Na konkurs se moraju poslati originalni radovi. U prilogu ovog raspisa dajemo detaljna pravila konkursa.

Molimo roditelje i nastavnike da pre izrade radova pročitaju deci tekst sa temom rada i da im, ako imaju mogućnosti putem interneta, projektora i sl. pokažu slike ili filmove:

Tema I , II: o radu, delu i veličini g-dina Ivana Sarića, priznatog pionira srpskog i svetskog vazduhoplovstva, a po nekima i prvi čovek koji je leteo i konstruisao i dao rešenja koja se i danas koriste u vazduhoplovstvu.

Tema III: o približavanju i dočaravanju nekog drugog ugla gledanja, uglu gledanja iz ,,Ptičije perspektive’’.

Tema IV: o vidovima bavljenja vazduhoplovnim sportovima. Ova tema treba da obuhvati jedan od vazduhoplovnih sportova koje će dete prikazati kroz svoju maštu. Vidovi vazduhoplovnih sportova: letenje avionom, letenje jedrilicom, letenje motornim zmajem, letenje paraglajderom, vazduhoplovno modelarstvo, padobranstvo itd.

Ovu temu možete da vidite na web sajtu aerokluba ,,Ivan Sarić’’ (www.aeroclubivansaric.org) i Vazduhoplovnog Saveza Srbije (www.vss.rs).

PRAVILA KONKURSA

1. Pravo učešća:

Sva deca u navedenim uzrastima, od 1. – 8. razreda osnovne škole.

2. Starosne kategorije:Radovi će se svrstati i ocenjivati u tri kategorije:

 Grupa 1: učenici koji pohađaju 1. i 4. razred osnovnih škola.

 Grupa 2: učenici koji pohađaju 5. i 6. razred osnovnih škola.

 Grupa 3: učenici koji pohađaju 7. i 8. razred osnovnih škola.

3. Format:

Veličina rada A4 format (297x210mm) – Grupa 1: učenici koji pohađaju 1. i 4. razred osnovnih škola.

Veličina rada A3 format (297x420mm) ili najpogodniji mogući ekvivalent (BLOK br. 5):

Grupa 2: učenici koji pohađaju 5. i 6. razred osnovnih škola i

Grupa 3: učenici koji pohađaju 7. i 8. razred osnovnih škola.

Crtež ne sme biti uokviren linijama.

4. Tehnika:

Svi radovi moraju biti slikani slobodnom rukom.

Dozvoljena tehnika: vodene boje, flomasteri, akrilne boje, hemijske olovke, uljane boje,neizbrisiva mastila, neizbrisivi markeri, tempere i druge slične postojane tehnike.

Zabranjena tehnika: olovka, ugljen i sve druge tehnike koje su podložne brisanju,kompjuterski generisani radovi, kolaži u kojima se koriste fotokopije.

5. Oznake:

Svaki rad na poleđini mora da ima sledeće podatke:

– temu konkursa,

– ime i prezime učenika,

– razred koji učenik pohađa,

– ime učitelja/nastavnika koji radi sa detetom i

– ime osnovne škole koju učenik pohađa

NAPOMENA:

Usled više sile, aero klub ,,Ivan Sarić’’ zadržava pravo odlaganja zakazane manifestacije i zakazivanja novog termina.

U slučaju da su potrebne dodatne informacije:

E-mail: wegam@eunet.rs. ili Mob.tel: 069-55-26-044 Goran Vuković

Subotica; 01.03.2015.

Vođa projekta ,,Fenix’’ aero kluba ,,Ivan Sarić’’

Goran Vuković

 

 

 

 

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR