Demanti izjave Ilije Tatića – Članovi Saveta u ostavci i idejni tvorac Festivala Slobodan Marković

Niz neistina i netačnih tvrdnji izneo je Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta u Subotici, povodom ostavki članova Saveta i direktora i selektora Međunarodnog festivala pozorišta za decu. Evo i zašto.

Poslednja sednica Saveta Festivala na koju je bio pozvan predstavnik Izvršnog producenta jeste bila sednica održana 10. novembra 2017, ali je ona bila i prelomna. Nakon petočasovne rasprave s Ilijom Tatićem, Savet je doneo Zaključak o neophodnosti promene izvršnog producenta koji je krajem novembra iste godine dostavljen Sekretarijatu za društvene delatnosti Grada Subotice.

Razmišljalo se najpre o tome da se Festival vrati u Dečje pozorište, gde je i nastao, ali je kao jedina zakonski moguća opcija u datom trenutku sugerisano osnivanje udruženja. Tu inicijativu Saveta podržala je i Gradska uprava, koja je od početka bila do detalja upoznata sa situacijom. Dakle, do ideje o osnivanju udruženja došlo se u pokušaju da se sanira narušeno stanje, a ne obrnuto. Ni članovima Saveta ni direktoru Festivala nije poznato šta se događalo kasnije i zbog čega je Grad promenio pravac svog delovanja i doneo odluku da Festival još ovu godinu ostane na Otvorenom univerzitetu, kao „prelazno rešenje“, ali su zbog dobrobiti Festivala pristali na tu opciju.

Iz tog razloga, mandat poslednjeg saziva Saveta, koji je istekao u februaru 2018, produžen je do izbora novog Saveta, kao i mandat direktora i selektora Festivala. Dokaz je zapisnik sa sastanka kod gradonačelnika koji je održan 22. februara 2018, a kome je gospodin Tatić lično prisustvovao (zapisnik sa imenima prisutnih na sastanku nalazi se u prilogu).

Na gore pomenutom sastanku kod gradonačelnika doneto je više odluka u cilju realizacije 25. festivala. Između ostalog:

–        da se institucija Saveta, njegova autonomija i nadležnosti, shodno Odluci o osnivanju Festivala Skupštine grada Subotice, moraju u potpunosti poštovati;

–        da odnosi između Saveta i Direkcije Festivala, s jedne, i s druge strane Izvršnog producenta moraju biti postavljeni na krajnje jasnim i preciznim osnovama;

–        da će Savet i ostala tela Festivala vršiti svoju funkciju do imenovanja novih članova (Savet, direktor, selektor);

–        da će ubuduće medijator između Saveta i Direkcije Festivala, s jedne strane i Izvršnog producenta – zapravo i isključivo se misli na g. Iliju Tatića, biti Gradska uprava.

Međutim, dok su članovi Saveta u ostavci sve vreme dosledno poštovali svoje nadležnosti i odluke donete na sednicama i sastancima, za gospodina Tatića se to nikako ne bi moglo reći. Savet, inače, nema i nije imao obavezu da poziva predstavnika Izvršnog producenta na sve svoje sednice, a budući da se komunikacija Saveta i direktora Festivala s Ilijom Tatićem nije mesecima odvijala kako treba, Grad je, naglašavamo još jednom, za medijatora postavio gospođu Miroslavu Babić, članicu Gradskog veća zaduženu za oblast kulture i članicu Saveta.

Usled svih nastalih problema, došlo je do kašnjenja u pripremama jubilarnog 25. festivala, zbog čega je Savet, zajedno s direktorom Slobodanom Markovićem, doneo odluku o pomeranju Festivala za kraj oktobra ili početak novembra, kako bi jubilej bio dostojno obeležen. Međutim, Ilija Tatić je nastavio da priprema Festival za septembar. Ne znamo po čijem nalogu i po čijim direkcijama.

Da bi uloge, odnosno nadležnosti bile jasne, treba reći da prema Odluci o osnivanju Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici (broj: I-011-20/2005; član 5) Festivalom upravlja Savet, dok je Otvorenom univerzitetu poverena organizacija ove manifestacije (član 4). Osnivač Festivala je Grad Subotica.

Prema Statutu Festivala (član 15), uz Savet Festivalom upravlja i direktor Festivala.

Direktora i selektora imenuje i razrešava Savet (Odluka o osnivanju, član 6). Poslednji saziv Saveta za direktora i selektora Festivala imenovao je Slobodana Markovića i nije ga razrešio. Međutim, članovi Saveta u ostavci nemaju saznanja o tome ko je vršio selekciju za predstojeći Festival. To ne zna ni dosadašnji zvanični selektor. Poznato je jedino da je nekakva selekcija napravljena i da u njoj Slobodan Marković ni na koji način nije učestvovao. Poznato je i da se nekakav festival priprema, ali da pripremama nije rukovodio Slobodan Marković. Uz to, Savet nije usvojio program ovogodišnjeg Festivala, niti mu je detaljan program predočen, a u trenutku podnošenja  ostavki do početka manifestacije bilo je ostalo svega mesec dana! Savet nije usvojio finansijski plan, nije imenovao žiri ovogodišnjeg Festivala i nije doneo odluku o dobitnicima nagrade za životno delo, a sve je to isključivo u njegovoj nadležnosti.

Svi povodi i argumenti o kojima gospodin Tatić ništa ne zna navedeni su na pedeset strana Izveštaja o radu Saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici za period 2014 – 2018, s ocenom rada Direkcije Festivala i Izvršnog producenta, koji je početkom juna meseca, nakon što je jednoglasno usvojen od strane svih sedam članova Saveta koji su prisustvovali sednici održanoj u Beogradu 24. maja 2018, dostavljen Skupštini Grada Subotice.

Na kraju, mi se pitamo ko je Ilija Tatić, šta ga je preporučilo na takvo radno mesto i koji su razlozi da ruši svaku odluku o realizaciji jubilarnog 25. festivala?

 

Idejni tvorac Festivala Slobodan Marković

 

Članovi Saveta u ostavci:

Predsednik Saveta Ljubivoje Ršumović, književnik
potpredsednik Saveta dr Zoran Maksimović, teatrolog, istoričar kulture
Gordana Đurđević, novinar, urednik emisija o pozorišnoj umetnosti
mr Miroslav Radonjić, teatrolog

PRILOG:

Sastanak-kod-gradonacelnika-22.02.2018

 KOMENTARI

  1. Anonimni kaže:

    Uklanjanjem dobrog ostaje samo đubre. „Napredno“. Jel’ brkati kamenorezac još vedri i oblači?

  2. starosedelac kaže:

    Naprednjaci sve uništavate što je vredno, tako što gurate vaše nestručne ljude tamo gde ne treba da budu. Posle vas ostaće pustoš i tuga.

OSTAVITE KOMENTAR