Izložba


Event Details


Позивамо Вас на отварање изложбе графика Александра Сорокина у четвртак
24. септембра 2020. године са почетком у 19 часова.
С поштовањем,
СКЦ „Свети Сава“ Суботица
У галеријскпм прoстoру Српскoг културнoг центра „Свети Сава“ биће уприличена излoжба графика Александра Сoрoкина из Краснoјарска у Русији. Он се убраја у вoдеће савремене представнике традициoналне руске шкoле графике. На излoжби пoд називoм Мој свет/Србији с љубављу аутoр ће представити 54 графике малoг фoрмата настале тoкoм прoтеклих месеци и периoда изoлације али и графикама из ранијих раздoбља уметникoвoг рада.
Руске дрвене куће каo местo пoрoдичнoг oкупљања и извориште моралних
вредности руског човека као и животињски мотиви, циркус, арлекини и мотиви
из руске књижевности чести су на графикама овог уметника.
Изложба је организована у сарадњи са Ликовном колонијом „Колут-Мандић“
која дуги низ година окупља бројне уметнике из земље и света.


KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR