Gde su prikupljene stare baterije

U „Trgoprometu“ nemaju podatke koliko su sakupili i gde su baterije, osim određene količine koja je isporučena – vrtićima „Naše radosti“!

batrije

Podatak da je Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ u toku 2012. godine, pokrenuo široku aktivnost sakupljanja istrošenih baterija putem sabirnih mesta u prodavnicama, školama i ustanovama u Subotici, samo delom je tačan, jer, kako saznaju Subotičke novine, ovo preduzeće počelo je na tome da radi, ali je ubrzo odustalo. Razlog je bio taj što nema uslove da prikuplja i zbrinjava opasan otpad.

„Od 2013. godine nisu sakupljane baterije, mi smo se tokom 2013. obratili Sekretarijatu za ekologiju sa zahtevom da nam se odrede uslovi koje moramo da ispunimo za dobijanje integralne dozvole za operatere svih vrsta otpada. U odgovoru lokalnog Sekretarijata navedeni su uslovi predviđenim zakonskom procedurom koje operater treba da ispuni i oni su takvi da „Čistoća“ ne može da ih ispuni u narednih pet godina bez ozbiljnih ulaganja i podrške lokalne samouprave. Iz tog razloga je tretman opasnog otpada sa aspekta „Čistoće“ i njene delatnosti za odvoženje komunalnog otpada ostao nerešen. Prema tome, opasnim otpadom „Čistoća“, kao preduzeće koje je formirala lokalna samouprava sa jasno naznačenim zadatkom odnošenja komunalnog otpada iz domaćinstava i poslovnih prostora, trenutno se ne bavimo“, rekao je za “Subotičke” Veselin Šuković, tehnički direktor „Čistoće i zelenila“.

Na budućoj Regionalnoj deponiji u izgradnji, tretman opasnog otpada nije predviđen.

Žika Reh, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne kaže da će prikupljanje baterija iz domaćinstava biti obaveza lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se obavlja komunalna delatnost, što znači da će biti obaveza komunalnih preduzeća.  Sam pilot projekat je rađen tako što su korisnici kutija za baterije uz kutije, dobili informaciju sa brojem telefona lica u JKP „Čistoća i zelenilo“ koje je zaduženo za pražnjenje kutija. Lokalna samouprava o prikupljenim količinama nije dobijala povratne informacije.  Možda o ovome možete da dobijete informacije u firmi „Trgopromet“ i školama“,

S obzirom da je „Čistoća“ posle mesec ili dva dana od početka akcije prestala sa prikupljanjem baterija, ono je, u 40 prodavnica „Trgoprometa“, bilo prepušteno ovoj firmi. Osoba koja je za sve objekte za to bila zadužena, kaže da nema podatke koliko je za dve i više godina istrošenih baterija prikupljeno, jer se o tome nije vodila evidencija, a na pitanje gde su sve te baterije završile, odgovor je da se zna da je deo odlazio u – „Našu radost“, dečiju ustanovu, ne zna se kojim povodom.

 

Od “Trgoprometa” do “Naše radosti”

„Trgopromet“ ih isporučuje dečijim vrtićima, razjasnio je profesor fizike Deneš Tot, predsednik ekološke organizacije „Eko-frends“ (Eco-Friends and Eco-Kits“), a reč je o tome da je u saradnji sa „Našom radosti“ u toku takozvana „primarna selekcija“ baterija, u koju su uključeni vaspitači i deca u nameri da se smanji količina ovog otpada na mestu nastajanja.

Reč je o tome da se meri napon istrošenih baterija, koje bi inače završile u kantama za smeće i na gradskoj deponiji, jer veliki deo njih, ako ne za neke veće uređaje, još uvek može da posluži za svetla na biciklu, na primer i na taj način im se produžava vek trajanja. A to se radi i u određenim školama. Zato, osim baterija iz „Trgoprometa“, koje više nisu aktuelne jer su sandučići za njihovo prikupljanje skinuti pre više od godinu dana, deca donose upotrebljene baterije od kuće, i nakon provere, ako su još upotrebljive, odnose ih nazad roditeljima sa preporukom za čega mogu da ih iskoriste. Deca se na taj način od malih nogu uče jednom vidu brige o zaštiti svoje okoline, što je značajno koliko i pomenuta primarna reciklaža.

 

Subotičke novine

 KOMENTARI

 1. Veco Felix kaže:

  Još stoje kutije za skupljanje, stare baterije redovno odnosim. Nisam znao da ne znaju šta će s njima.

 2. vita-brevis kaže:

  Ne zna (država) ni šta će sa nama gradjanima, a kamo li sa istrošenim baterijama!

 3. Anonimni kaže:

  Bruka!

 4. amacak kaže:

  pre 4-5 godina bio sam na predavanju koje je organizovala poljoprivredna stručna služba subotica o radu sa otrovnim materijama u poljoprivredi. između ostalog saznao sam da su poljoprivrednici obavezni da ne bacaju ambalažu otrova koje koriste već da je predaju ustanovi koja se bavi zbrinjavanjem takvog otpada i koja ne postoji u srbiji. na logično pitanje šta onda da radimo odgovor je bio da baciti niti na njivi niti u smeće ne smemo pod pretnjom zakonskih sankcija, predati nemamo kome znači čuvajte kući. banana republika.

 5. De la Croix kaže:

  Cela ova priča je jako sumnjiva. Po celom gradu se sakupljaju stare baterije već 4 godine a ispada da je od prvog dana plan bio da dečica u vrtiću, kao nauče da isprobaju baterije, odnosno ni to, nego da UPOZORE RODITELJE. Prevelika akcija za samo jednu od hiljadu lekcija o ekologiji.
  Možda je neko napisao „projekat“, dobio za to pare a ceo posao je ustvari „podizanje svesti“ ili tako neki fol.

OSTAVITE KOMENTAR