Konferencija „Pravo po meri deteta“ na Paliću

Srbija je usvojila brojne dokumente koji u osnovi trebaju da poboljšaju položaj dece u pravosudnom sistemu, ali na polju primene postoji dosta prostora za unapređenje. Kako doći do toga, tema je konferencije „Pravo po meri deteta“ koja se održava na Paliću.

Deca u sukobu sa zakonom. Deca žrtve. Deca svedoci krivičnih dela pred sudom. Kako u praksi približiti ove slučajeve standardima razvijenih zemalja, jedno je od pitanja postavljeno na konferenciji „Pravda po meri deteta“. Prostor za unapređenje postoji.

„Vi vidite da Evropska komisije, preko OEBS-a, ulaže ogromne napore sa državnim organima, sa tužilaštvima, sudovima, sa nevladinim sektorom, civilnim sektorom kao delom tog sektora i široko posmatrano gde spadamo i mi, koji se bavimo ovim pre svega teorijskim pitanjima, ali željom da svojim znanjima pomognemo, pre svega, kreatorima javnih politika i profesionalcima da ono što je standard bude i praksa, a ne samo mrtvo slovo na papiru“, kaže direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivana Stevanović.

Pokrajinska administracija ima veliko interesovanje za ovu temu, dok je položaj dece u pravosudnom sistemu tek jedna od nadležnosti Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana, koji kontroliše ostvarivanje važnih elemenata pravde po meri deteta, pre svega u sferi obrazovanja i socijalne zaštite.

„Zaista aktivno učestvujemo i podržavao nezavisan rad pokrajinskog zaštitnika građana. Imamo izuzetno dobru saradnju sa gospodinom Pavlovićem i znamo da još jako puno treba da se uradi u domenu zaštite ljudskih prava, a posebno prava deteta“, poručila je potpredsednica Skupštine Vojvodine Snežana Sedlar.

Skup „Pravda po meri deteta“ okupio je stručnjake iz osam zemalja regiona – od donosilaca odluka, preko nezavisnih institucija, do onih koji te odluke sprovode u praksi.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR