Konkurs za finansiranje programa i projekata za mlade

Grad Subotica raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji grada za 2015. godinu. Rok za predaju projekata je 30. septembar.

konkurs-placeholder

Pravo učešća imaju udruženja mladih i udruženja za mlade, kao i njihovi savezi, sa sedištem na teritoriji Grada Subotice i upisana u Jedinstvenu evidenciju ovih udruženja koju vodi Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Podršku će moći da ostvare programi i projekti u oblasti obrazovanja mladih, zapošljavanja mladih, zdravlja i socijalne politike prema mladima, bezbednosti mladih, slobodnog vremena mladih, kulture i sporta, aktivnog uključivnja mladih u društvo i volonterizma, oni koji se bave mladima u ruralnim sredinama i ekologijom i održivim razvojem.

Maksimalan iznos koji može biti odobren po jednom programu ili projektu je 120.000,00 dinara.

Obrazac prijave i tekst konkursa sa detaljnijim informacijama, mogu se pronaći na sajtu Grada Subotice.

Rok za podnošenje predloga programa i projekata je 30. septembar.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR