Nedelja dojenja

Ove nedelje se obeležava nedelja dojenja. Tim povodom izvršena ja analiza ankete koju su sprovodile patronažne sestre Centra za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti. Obrađivani su rezultati iz 2016. godine. Anketom je obuhvaćeno 1062 majki dvogodišnjaka. Od ukupnog broja anketiranih 67 majki je izjavilo da nije dojilo (6,3%), do 6 meseci je dojilo 387 (36,4%), preko 6 meseci 549 što je 51,6% i od njih još uvek doji 99 (9,3%).

U poređenju sa rezultatima objavljenim iz 2015. godine možemo zaključiti da je smanjen broj majki koje nisu dojile sa 8,1% na 6,3% .

Statistike ukazuju da svega 12% majki doji svoju decu nakon 6 meseci, te možemo reći da su rezultati subotičanki koje doje decu duže od 6 meseci zadovoljavajući.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR