Novi konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada

Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Subotica raspisuju 15. juna javne pozive/konkurs po osnovu sporazuma o realizaciji i sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih lokalnim akcionim planom zapošljavanja Grada Subotice. Kroz ove javne pozive, biće omogućeno zapošljavanje 170 lica. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini, otvoren je do 29. juna dok su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2018. godini otvoreni od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra. Kompletan tekst javnog konkursa i javnih poziva, u kome su navedeni uslovi učešća, potrebna dokumentacija zapodnošenje zahteva, kriterijumi na osnovu kojih se donose odluke o izboru, kao i informacije  u vezi sa zaključivanjem ugovora dostupan je na sajtu  Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs kao i sajtu Grada Subotice: www.subotica.rs. Informacije se mogu dobiti i u subotičkoj Filijali NSZ.

TV SuboticaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR