Odavno je počela radnička borba za svoja prava

Prvog maja je u prostorijama bioskopa Lifka oko 3000 radnika prisustvovalo zboru. Na ovom skupu koji je održan pre podne mnogi radnici nisu stali u veliku salu, već su se tiskali u dvorištu. Pred masom je nastupio hor Radničkog pevačkog društva sa borbenim pesmama. Subotički štampari nisu izradili samo letke, plakate i obaveštenja za ovaj skup već su i  aktivno učestvovali u ovoj akciji. Skup je otvorio Jovan Stojanović, slovoslagač Železničke štamparije (inače sekretar radnog predsedništva bio je Đuro Pucar). Bilo je osam govornika, među kojima dve žene, jedan omladinac i četiri grafičara. Kasnije je u ime grafičara govorio Ernest Kun. Svi referati su naišli na odobrenje prisutnih i njihova izlaganja propraćena su aplauzom. Na kraju zbora ponovo su pevali članovi Radničkog hora.

Poslepodne priređena su sportska takmičenja. Tako su sindikalno organizovani radnici prvog maja 1928. godine zajedno slavili svoj praznik.

Radništvo je bilo u teškom položaju, štrajkovi su se nizali jedan za drugim. U njima su bili zastupljeni i grafičari. Najpoznatatije su bile prvomajske demonstracije, kada vlasti nisu znale kako da se suprotstave radničkoj klasi. Sledećih godina je na dan rada uspešnije sprovedena obustava rada.

Zborovima koji su održavani u dudovoj šumi, prisustvovalo je uvek oko 2.500 radnika.KOMENTARI

  1. Čestitka kaže:

    Svim Radnicima čestitam praznik rada!

  2. zis kaže:

    http://www.iio.org.rs/files/Without_goverment/Poseban%20kolektivni%20ugovor%20za%20delatnosti%20poljoprivrede,%20prehrambene%20i%20duvanske%20industrije.pdf

    Ovo je minimum prava koji bi trebalo da imaju radnici u svim firmama bilo domaćim bilo sa stranim kapitalom. Na žalost danas su u mnogim firmama radnici dovedeni u poziciju ROBA zahvaljujući sindikalnim rukovodiocima koji sa poslodavcem sklapaju nepovoljne po radnike kolektivne ugovore zarad svojih beneficija a na štetu radnika. Tu čak i zakonodavac povlađuje poslodavcima da ne postoji regulativa kojom može da ih natera da budu članovi unije gde bi ih ovakav poseban kolektivni ugovor obavezao na to ta kao potpisnik radnik u njegovoj firmi ne može imati manja prava nego što je propisano ovakvim ugovorom. Sindikati danas (tamo gde ih ima) su desna ruka poslodavca a kolektivni ugovori su u kategoriji „poslovna tajna“ a sistematski se radi na obezvređivanju uloge sindikata pa i do gašenja organizacionih jedinica.

OSTAVITE KOMENTAR