Procena radne sposobnosti

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, svi poslodavci u Srbiji koji imaju više od 20 zaposlenih, imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Da bi neko lice, u statusu osobe sa invaliditetom, moglo naći i održati zaposlenje, nadležnoj filijali  Nacionalne službe za zapošljavanje mora se podneti zahtev za procenu radne sposobnosti.

Uz zahtev za procenu radne sposobnosti, podnosi se medicinska dokumentacija, koja podrazumeva Predlog za veštačenje sa izveštajem i mišljenjem izabranog lekara, otpusne liste, specijalističke, laboratorijske i nalaz psihologa, koji ne mogu da budu stariji od šest meseci, dijagnostičke testove a u slučaju veštačenja profesionalnih bolesti i ekspertizu zavoda za medicinu rada. Neophodna je i nemedicinska dokumentacija, odnosno dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu, socijalna anketa, rešenja o ostvarivanju prava po osnovu socijalne zaštite i o statusu osobe sa invaliditetom, ukoliko ih osoba poseduje, a zaposleni prilažu i opis posla koji obavljaju ili bi prema predlogu poslodavca mogli da obavljaju, kao i dokaz o izmirenju torškova procene radne sposobnosti, koji iznose 4.700 dinara. Ocenu radne sposobnosti vrši komisija, na osnovu koje Nacionalna služba za zapošljavanje donosi Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

U cilju podsticanja i pružanja podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja, koje, između ostalih, obuhvataju i subvencije za poslodavce.

Za sve dodatne informacije uvezi sa procenom radne sposobnosti, zainteresovani se mogu obratiti Suzani Jambor, savetnici za osobe sa invaliditetom u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, putem telefona na broj 644-638 ili lično u prostorijama Nacionalne službe, u sobi br.82.

 

TV SuboticaKOMENTARI

  1. Schumi kaže:

    Ono sto rade komisije je za crnu hroniku.

OSTAVITE KOMENTAR