Redovita skupština Katoličkog društva „Ivan Antunović“

Redovita skupština Katoličkog društva „Ivan Antunović“ održana je 4. lipnja u pastoralnom centru „Augustinianum“ u Subotici. Predsjednik Društva, vlč. dr. Ivica Ivanković Radak molitvom je započeo sjednicu Skupštine, koja je u prvom djelu raspravljala o Izvješću o radu Društva za 2017. godinu, te Planu i programu za 2018., kao i Financijskom izvješću za prethodnu godinu, koji su na koncu jednoglasno usvojeni.

U svom izlaganju, predsjednik je naglasio kako je Društvo u 2017. godini realiziralo svoje redovite manifestacije koje su već postale sastavni dio djelovanja. Osobitu zahvalnost je izrazio svim članovima i suradnicima koji svojim radom doprinose realizaciji različitih aktivnosti, a napose drugim udrugama i institucijama u čijoj suradnji se priređuju određeni događaji.

Osim već spomenutih redovitih aktivnosti, predsjednik Ivanković Radak, osvrnuo se osobito na one od većeg značaja. Najveći dugoročni projekt Društva je podizanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću u Subotici, u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem i Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, što je započeto 2015. godine, prigodom 200. obljetnice rođenja biskupa Ivana Antunovića. Akademski kipar Bernard Pešorda je tijekom jeseni 2017. godine izradio gipsani odljev spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, a za ovu godinu je u planu izlijevanje spomenika u bronci, ukoliko se prikupe sredstva, jer je riječ o zahtjevnom financijskom koraku. Nadalje, predsjednik je upoznao članove Katoličkog društva s projektom postavljanja biste svećenika i pjesnika Alekse Kokića. U 2017. godini bista  je izlivena u bronci, osigurana su sva potrebna sredstva za njeno postavljanje, ali se već punih 10 mjeseci čeka na dozvolu Grada Subotice. Predsjednik je iscrpno iznio sve aktivnosti koje su poduzete po ovom pitanju, te sa žaljenjem konstatirao otežanu komunikaciju i odugovlačenje od strane gradske uprave.

Govoreći o Planu i programu Društva za naredni period, uz već postojeće i redovite aktivnosti, predsjednik Ivanković Radak iznio je pred članove prijedlog o sustavnom pristupu višegodišnjem projektu uređenja Bunjevačko-šokačke knjižnice „Ivan Kujundžić“, koja je prvotno nastala kao knjižnica zavičajnog karaktera. Radi bolje dostupnosti i sistematizacije građe, potrebno je napraviti katalogizaciju prema suvremenim normama te objediniti cjelokupni fond knjižnice u zajedničku elektronsku bazu, jer jedna od velikih poteškoća je što se fond knjižnice trenutno nalazi na nekoliko lokacija.

Katoličko društvo „Ivan Antunović“ još od vremena svoga utemeljenja ima razvijenu nakladničku djelatnost. Od predviđenih naslova, u nakladi Društva „Ivan Antunović“ ostvareno je u kontinuitetu tiskanje Katoličkog lista „Zvonik“ i Kalendara „Subotička Danica“. Predsjednik je naglasio važnost tiskanja 4. sveska Izabranih djela Ante Sekulića, pod naslovom ,,Prinosi u godišnjaku Tkalčić“, u sunakladi s Društvom za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“. Osobito je istaknuo zadovoljstvo tiskanjem Zbornika „Vidakoviću u čast”, koji sadrži radove s Međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 2014. godine prigodom 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti Albe Vidakovića. Urednik Zbornika je mo. Miroslav Stantić, katedralni zborovođa i orguljaš. Naime, tiskanjem ova dva naslova, Katoličko društvo je zaokružilo projekte koji traju već više godina. Važno je istaknuti još jedan naslov, a to je djelo ,,Pavao Tomori“, čiji je autor Vilmos Fraknói, a uredio ga je vlč. Josip Štefković, pročelnik Nakladničkog odjela Društva. Za 2018. godinu, od posebnih naslova u planu je tiskanje knjige sabranih priloga iz rubrike Zvonika „Povijesni kutak“, Stjepana Beretića, te u sunakladi s Župom Presvetog Trojstva u Somboru, spomenicu istoimene župe.

Skupština je usvojila i Pravilnik o postupku dodjele Nagrade ,,Ivan Antunović“. Radi se o priznanju koje je utemeljeno 1991. godine, pod nazivom Antušova nagrada, a dodjeljuje se za postignuta ostvarenja i kao poticaj za daljnji rad na području povijesti, kulture i duhovnosti među Hrvatima u Bačkoj: zaslužnom pojedincu, zaslužnoj udruzi ili neformalnoj zajedničkoj inicijativi i brojnoj obitelji, koji su se istakli svojim doprinosom i djelovanjem na vjerskom, kulturnom i društvenom polju.

Izvršena je zamjena člana Nadzornog odbora, te je izabran novi član, o čemu su članovi također donijeli jednoglasnu odluku.

Na kraju rada Skupštine, članovi Katoličkog društva su u raspravi iznijeli svoja viđenja o daljnjem radu, te je predsjednik molitvom zaključio sjednicu Skupštine, poslije čega je uslijedilo prigodno druženje.

 

(Klara Dulić)KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR