Seminar Centra lokalne demokratije u Subotici

Građani i civilni sektor umesto da na samom početku spremno učestvuju u pregovaračkim procesima Srbije i Evropske unije, bivaju puko obavešteni o ishodu progovora na njihovom kraju. Kako to promeniti, posebno u situaciji kada su i lokalne samouprave u ovom procesu više servis države nego građana, bila je jedna od tema seminara Centra lokalne demokratije u Subotici.

U mnoge pregovaračke procese Srbije i Evropske unije javnost nije uključena već informacije dobija na samom kraju pregovora. A uključivanje javnosti indikator je stanja u javnoj upravi čija je reforma, opet, označena za jedan od tri stuba reformskih procesa na evropskom putu.

RTV (Boris Šuman)

„Apsolutno proaktivno informisanje javnosti i uključivanje na početku procea izostaje u Srbiji, već imamo to neko reaktivno i na kraju procesa, kada se prosto samo negde saopštava nama neka informacija“, smatra istraživač Centra za evropske politike Vladimir Mihailović.

Modernizacija državne uprave koja treba da bude servis građana treba da uključi i lokalne samouprave, ocenjuju u nevladinom sektoru, čiji predstavnici takođe smatraju da lokalne samouprave postaju servis državne uprave.

„Kao posledicu toga vidimo da se smanjuju kapaciteti, urušavaju se zapravo kapaciteti lokalnih samouprava u tom smislu da angažuju građane za usvajanje i implementaciju lokalnih javnih politika. To je sa jedne strane, a sa druge strane zapravo, na neki način, i profesionalni kapaciteti, ljudski resursi u lokalnim samoupravama sve više se isključivo oslanjaju i funkcionišu kao servis državne uprave“, ističe Stanka Parać Damjanović iz Centra lokalne demokratije Subotica.

Jedan od zaključaka učesnika konferencije jeste da se mora menjati kultura – da civilno društvo, pa i građani, pokažu interesovanje i spremnost za učešće u ovim procesima, dok je zadatak države da im to i obezbedi.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR