Tolvaj cselédlány

– Tolvaj  cselédlány. Dr. Klein József rabbit tegnap kellemetlen meglepetés érte. Izraelita polgártársaink október 6-án ünnepelték legnagyobb ünnepüket, mely napon minden vallásos ember – s így természetesen a rabbik is – egész napon át a templomban tartózkodnak. Ezt a napot várva várta Stég Erzsébet, Dr. Klein József rabbi cselédlánya, a mely napon ugyanis a délelőtt folyamán feltörte ura iróasztalának fiókját s az ott levő hivatalos pénzből 57 frtot magához véve, megszökött. A rendőrség – a hova tegnap Dr. Klein panaszával fordult – azonnal elrendelt a betörő tolvajcselédleány elfogatását, ki mint eddig kiderült, a lopás napjának délelőttjén Czeizner Gyula helybeli aranyművesnél két aranygyürüt vásárolt s a városban tartózkodó testvérétől elbucsuzva – állítólag – szüleihez Uj-Sooveba utazott. A rendőrség táviratilag fordult a tolvajleány letartóztatását és átkisértetését, mely távirati megkeresésre, lapunk zártáig azonban válasz nem érkezett.

 

Bácskai Hirlap; Szabadka, 1897. október 8.; http://kisvarositortenetek.blogspot.com/2012/10/tolvaj-cseledlany.html

 

A portál, ahol minden kisvárosi történet napvilágra kerül: http://kisvarositortenetek.blogspot.com/KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR