U planu izgradnja moderne farme svinja u Subotici

Poljoprivredno gazdinstvo Branko Vujić iz Male Bosne planira izgradnju kompleksa farme svinja u radnoj zoni u ovom naselju u Subotici.

svinje

Konceptom urbanističkog projekta planirano je proširenje postojećeg kompleksa poljoprivrednog gazdinstva koje se bavi tovom svinja i izgradnja moderne farme za uzgoj u skladu sa važećim propisima i standardima za tu vrstu objekata. Na ovom kompleksu planirana je izgradnja farme svinja u okviru koje bi trebalo da se nađu četiri objekta za tov kapaciteta 1.000 grla po objektu u završnom tovu (ukupan kapacitet farme je 4.000 tovljenika).

Pored ovih objekata planirana su i tri objekta namenjena za odgajalište za prasad, prasilište za krmače i čekalište za krmače. U sklopu farme se planira smeštaj nazimica, kapaciteta 96 grla u završnoj pripremi za priplod, kao i mesto za 9 do 18 nerasta različitog uzrasta.

U okviru kompleksa, ukupne površine 32.368 m2, planirano je da se za magacin za stočnu hranu iskoristi postojeći objekat, koji bi bio i skladište i mešaona stočne hrane. Uz ovaj objekat je planirana izgradnja dva silosa većeg kapaciteta za skladištenje komponenti stočne hrane, a uz sve planirane objekte za životinje planirano je postavljanje po dva montažna silosa za stočnu hranu.

Prema planiranom punom kapacitetu, Urbanistički projekat za optimalan rad farme predviđa potrebu za 12 radnika, od kojih četiri tehničara, jedan diplomirani inženjer stočarstva i jedan veterinar. Konačan broj radnika utvrdiće investitor, odnosno vlasnik, koji nije bio zainteresovan da za „eKapiju“ govori o detaljima projekta.

 

e KapijaKOMENTARI

  1. Megatron kaže:

    Opaaa Gentlemen’s Club dobija konkurenciju !

  2. woldo kaže:

    eh da nam je neke industrije mesa u gradu. oh wait..

  3. Anonimni kaže:

    Mogao bi, da zaposli Vojinovića. Pomenuti je veoma iskusan u organizaciji i rukovodjenju u klaničnoj industriji. Ako su mu potrebni podrobniji podaci o pomenutom stručnjaku, neka se informiše kod bivših zaposlenika bivšeg „29,,. Sigurno ćemu reći mnogo lepih stvari o pomenutom.

OSTAVITE KOMENTAR