Za Prvi maj pažljivo u prirodi

Javno preduzeće “Palić-Ludaš“ obaveštava građane koji žele da posete zaštićene delove prirode, da na prostorima rezervata “Ludaško jezero“,  “Selevenjske pustare“ i zaštićenog predela “Subotičke peščare” važe određena ograničenja koja su u interesu zaštite prirodnih dobara.

Na obali Rezervata “Ludaškog jezera” dozvoljeno je podizati šatore samo na prostorima određenim za turističke namene. Zadržavanje je dozvoljeno na odstojanju 10 metara od obale jezera, i to samo na onim delovima gde je približavanje vodi dozvoljeno režimom zaštite. Lokaliteti za izletnike su: u Hajdukovu kod igrališta, kod Sunjog-čarde, na delu leve obale Kireša od E-5 puta do mosta kod Nose, na Rokinom salašu, kod Ludaške škole i kod Budžaka.

 

U granicama Rezervata“Selevenjska pustare”, pristup izletnicima je dozvoljen samo na lokalitetu Selevenjska šuma. Ovaj prostor može samo u ograničenom broju da prima posetioce, jer upravo sada cvetaju prirodne retkosti, a i gnježđenje ptica je u punom jeku. Informacije i pomoć mogu dobiti od čuvarske službe na licu mesta.

 

Boravak izletnika dozvoljen je samo u dvorištu šumarske kuće (Selevenjske čarde) gde se sme ložiti i vatra.

 

Predeo izuzetnih odlika “Subotička peščara” je prirodno dobro u okruženju Subotice. Tradicionalna izletnička mesta na Majdanu kod Kelebije, i u zoni Tresetišta otvorena su za određen broj izletnika uz poštovanje zabrane loženja otvorene vatre i poštovanje uputstava čuvara na terenu.

 

U cilju očuvanja naših prirodnih vrednosti “Palić-Ludaš“  moli posetioce da poštuju postavljene informativne table i sarađuju sa čuvarskom službom.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR