151 predlog za rehabilitaciju

Od početka primene Zakona o rehabilitaciji, u Višem sudu u Subotici podnet je ukupno 151 predlog za rehabilitaciju. Do današnjeg dana rešena su 122 predmeta, tako što je 89 predloga usvojeno, 14 odbijeno, 11 odbačeno i 8 povučeno. Trenutno je u radu 29 predmeta.

 

 

Sekretarka suda, Jelena Bogavac Zelić kaže da donošenje Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, ponovo aktualizuje pitanje, rehabilitacije, tj. primenu Zakona o rehabilitaciji. Ovim zakonom se uređuje rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke lišena, iz političkoh ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 6. aprila 1941. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, a imali su prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Rešenjem kojim usvaja zahtev za rehabilitaciju sud utvrđuje da je odluka koja je bila doneta protiv rehabilitovanog lica i da su ništave sve njene pravne poslednice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine.

 

– Viši sud u Subotici posebnu pažnju posvećuje ovim predmetima, što potvrđuje donošenje i primena posebnog Programa rešavanja predmeta rehabilitacije od 07.03.2011. godine. Prema citiranom Programu, u cilju efikasnijeg postupanja u predmetima rehabilitacije, pored postojeća dva veća, formirano je treće veće za predmete rehabilitacije i utvrđena je dinamika rešavanja predmeta rehabilitacije na sledeći način: Svi predmeti rehabilitacije imaju prioritet u zakazivanju, održavanju ročišta i suđenju, nakon rada sudije na “starim” predmetima (krivične i građanske materije) na osnovnoj referadi. Zatim, svi predmeti rehabilitacije treba da budu zakazni najkasnije u roku od 60 dana od početka primene Programa i  u  slučaju otežane dostave pošiljki u ovim predmetima putem poštanske službe, prioritet u dostavi putem sudskog dostavljača imaju svi stari predmeti. Sudije – predsednici veća za rehabilitacije se jednom mesečno sastaju radi razmatranja tempa rada na predmetima rehabilitacije i problema u njihovom rešavanju – objašnjava sekretarka Višeg suda u Subotici, Jelena Bogovac Zelić.KOMENTARI

  1. Anonimni kaže:

    Suboticke sudije ?!  Pa nisu u stanju ni sadasnje predmete da resavaju ,ups onda bi hapsili sami sebe !

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: