50 godina Toplane

Javno komunalno preduzeće “Subotička toplana” proslavila je 50 godina rada i postojanja.

Direktor preduzeće Pero Rikić objašnjava da je Toplana prošla kroz značajne faze razvoja i da su prvi u Srbiji uveli sistem merenja, odnosno naplate po utrošku toplotne energije, značajno su automatizovali i modernizovali sistem i na taj način racionalizovali potrošnju i smanjili energetske gubitke koji su prisutni u ovakvim sistemima.

toplana

 

 

 

 

 

 

 

“Subotička toplana” postoji od 1963. godine i nastala je na postrojenju bivše električne centrale Subotice, pošto je ta električna centrala krajem 50-tih, početkom 60-tih godina stavljena van sistema Elektroprivrede tadašnje zemlje.

Preduzeće planira i da uvede obnovljive izvore energije i traženja mogućnosti da se sa sezonske isporuke energije, samo u zimskom periodu, pređe na režim kada će isporuka ići tokom cele godine.

Već je završena studija izvodljivosti izgradnje prvog kogenerativnog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije na biomasu, a traže se mogućnosti i u daljinskom hlađenju, da se stvore uslovi da se toplotna energija za potrebe takvih sistema isporučuje tokom leta.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR