Analiza ankete Subotičana o Subotici

U toku septembra meseca omladina G17plus organizovala je anketiranje stanovništva sa ciljem dobijanja relevantnih podataka o mišljenju, problemima i preferencijama Subotičana radi ostvarivanja uticaja na podizanje zadovoljstva kvalitetom života u Subotici. Anketiranje je rađeno direktnom komunikacijom sa građanima na punktovima G17 Plus u različitim delovima grada i putem online anketiranja.

Analiza ankete pokazuje da je među ispitanicima bila jednaka zastupljenost žena i muškaraca pretežne starosne grupe između 20 i 50 godina (oko 94% ispitanika) od kojih je nešto više od pola zaposleno, oko 23 % je nezaposleno, a oko 20% su studenti i penzioneri. Oko 40 % čine ljudi sa IV stepenom obrazovanja, dok čak polovina ispitanika ima višu i visoku stručnu spremu.

ZNAČAJNI PODACI DOBIJENI ANKETOM:

1. Oko 55% ispitanika nije zadovoljno životom u Subotici dok skoro 10% ispitanika smatra da je njihovo zadovoljstvo životom u Subotici neprihvatljivo. Ovako veliki broj nezadovoljnih ispitanika ukazuje na to da se pod hitno mora uticati na kvalitet života u Subotici i da se mora obratiti pažnja na problematiku koju su građani izneli u anketi. Ovaj podatak će pri narednim anketama biti proveren, da bi smo videli da li je uzrok nezadovoljstva povezan direktno sa Suboticom kao gradom ili sa nezadovoljstvom života uopšte

2. Čak 80 % građana smatra da ne može da ostvari svoja prava po jednakim uslovima za sve, što ukazuje na veliko nepoverenje građana prema postojećem sistemu. Više od polovine Subotičana ne zna za ombudsmana u Subotici

3. Oko 64% građana Subotice nije zadovoljno efikasnošću javnih ustanova u Subotici, dok je rad gradskog uslužnog centra pozitivno ocenilo 69% građana

4. Oko 70% građana se žali na aktuelnu infrastrukturu

5. Čak preko 35% građana smatra lošim nivo fizičke bezbednosti života u Subotici. Građani najviše strahuju od pljačka i pojedinačnih fizičkih napada

6. Subotičani smatraju da su najperspektivnije oblasti za razvoj Subotice turizam, privreda, poljoprivreda, sport i kultura

7. Najmanje zadovoljstvo prikazalo se u oblastima:
Privreda (Najveći problemi za privredu su, smatraju građani: sporost gradske uprave, nedostatak projekata, kao i nedostatak kvalifikovanog kadra).
Zdravstvo (Subotičanima najviše, vezano za rad zdravstva, smeta neljubazanost, nepoštovanje i bahato ponašanje medicinskog osoblja – medicinskih sestara. Nezadovoljstvo odnosom medicinskog osoblja izrazilo je više od 71% anketiranih. Potom izdvajaju neorganizovanost što se tiče čekanja na preglede, a sledi nezadovoljstvo zbog mita (za koje Subotičani tvrde, da ga lekari čak besramno traže) kod oko 35% ispitanika je prisutno i nezadovoljstvo kvalitetom zdravstvene usluge. Preko 62% ispitanika je nezadovoljno ponudom lekarskih usluga u Subotici. Preko 72% ispitanika smatraju da su zdravstvene ustanove slabo i izrazito loše opremljene.)
Turizam
Kultura
Prosveta

8. Najveće šanse za razvoj privrede ispitani Subotičani vide u privlačenju stranih investitora i razvoju turizma, iza čega sledi iskorištavanje poljoprivrednih potencijala, 0 % građana je videlo šansu za razvoj privrede u prekograničnim projektima, što govori da grad nije dovoljno iskristio ove potencijale jer građani nisu videli rezultate, niti shvatili značaj koji bi se sa ovim potencijalima mogao ostvariti. Čak 6,5 % ispitanih Subotičana misli da je perspektiva u oporavku nekadašnjih giganata (to govori o slabom poznavanju današnje privredne slike i mogućnosti).
Najviše šansi za razvoj turizma, ispitani Subotičani vide u u čišćenju Palićkog jezera (više od 50% ispitanika), kompletnoj realizaciji Master plana Palić (oko 30 % ispitanika) i tradicionalnim kulturnim manifestacijama i događajima.

9. Više od polovine ispitanika je rad Gradske čistoće ocenilo dobrim. Ali još uvek postoji problem uklanjanja i kontrole ambrozije. U komentarima je skrenuta pažnja na izostanak kažnjavanja privatnih lica koji su vlasnici parcela prekrivenih ambrozijom

10. 59 % ispitanika smatra da je način ophođenja policije dobar i vrlo dobar, 64,27% ispitanika smatra da je nivo fizičke bezbednosti života u gradu dobar i vrlo dobar, ali 35 posto njih strahuje od fizičkih napada i pojedinačnih pljački“

11. Više od polovine ispitanika ima problema sa životinjama i to, na prvom mestu sa lutalicama, potom sa domaćim životinjama koje drže njihove komšije (i to u centru grada), a potom i sa komšijskim kućnim ljubimcima koji slobodno šetaju krajem. U komentarima je predloženo da se inicira donošenje zakona o dovođenju pasa na igrališta gde se igraju deca, kako zbog bezbednosti dece, tako i zbog higijene. Takođe je istaknuto da pri šetnjama pasa, ima puno momenata kada ljubimci nisu na povodcu i nemaju brnjice, zbog čega se osećaju ugroženim.

12. Oko 50% ispitanika je istklo da je kvalitet informisanosti građana o aktuelnim dešavanjima loš i izrazito loš.KOMENTARI

  1. covek iz mase kaže:

    Mislim da je strah kod gradjana mnogo veci od datih procenata.

  2. djomla kaže:

    U pravu ste, presek stanja u anketi je izvađen pre ovih trgičnih vesti o ubistvima, huliganstvu što u Subotici što u Beogradu i Italiji… Može se očekivati potpuno drugačija slika kada je bezbednost građana u pitanju.

OSTAVITE KOMENTAR

+ 72 = 76

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 8 ?
Please leave these two fields as-is: