Aniko Muškinja Hajnrih: Uspeh na planu upotrebe jezika

Za deset godina svog postojanja institucija Pokrajinskog ombudsmana najveće uspehe postigla je na planu službene upotrebe jezika, ocenila je pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih. Ona je u intervjuu za „Mađar so“ izjavila da građani ne traže u svim postupcima korišćenje manjinskih jezika tamo gde su oni u službenoj upotrebi.

 

„I pored naših uspeha, još uvek ne razumem zbog čega građani ne traže u svim postupcima korišćenje manjinskih jezika tamo gde su oni u službenoj upotrebi. Mnogo bi energičnije trebalo zahtevati korišćenje maternjeg jezika recimo u poreskoj upravi ili u fondu za penzijsko osiguranje“, rekla je Muškinja-Hajnrih.

 

Ona je ocenila da u bi tim slučajevima bilo „mnogo korisnije“ ukoliko bi građanima dokumenti bili uručivani na njihovom maternjem jeziku, „budući da se radi o dokumentu na po tri-četiri stranice i nije svejedno da li građani razumeju tekst ili ne“.

 

„Uglavnom je korišćenje manjinskih jezika traženo prilikom izdavanja izvoda iz matične knjige, u čemu ja nisam videla puno logike jer izvod iz matične knjige treba prikazati kod nekog drugog organa. U slučaju rešenja, međutim, odlučuje se o veoma važnim stvarima“, ukazala je Muškinja-Hajnrih.

 

Pokrajinska ombudsmanka ocenila je kao „veoma značajno“ da ljudima bude jasno koja su im prava, da se više bave sobom i ne odustaju, odnosno da koriste svoja prava.

 

„Ne sme se zapasti u letargiju i ne sme se razmišljati na način da će nekako već biti. Od prvog trenutka kada neko od državnog organa dobije dokument sa kojim se ne slaže, ili ga ne razume u potpunosti, treba odmah da iskoristi mogućnost i da se javi ombudsmanu. Mnogo se više ceni onaj koji se bori za svoja prava“, kazala je Muškinja Hajnrih.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR