Bebi PDV: Prijave za refundaciju do 1. jula

Zahtevi za refundaciju PDV-a za bebi opremu podnosiće se od 1. do 15. jula 2014. godine, javljaju iz Republičke poreske uprave. 

 

Pravo na refundaciju PDV može da ostvari roditelj, odnosno staratelj bebe koji je punoletni državljanin Republike Srbije, koji ima prebivalište na teritoriji Republike, koji je kupio hranu i opremu za bebe. Još jedan od uslova je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 981.120 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23.914.800 dinara. Neophodno je posedovati fiskalni isečak izdat u prodavnici u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

bebi pdv

Uz zahtev se dostavljaju:
– fiskalni isečci izdati u prodavnicama hrane i opreme za bebe

– fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka

 

Ukoliko ste staratelj, treba da priložite i:
– fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo

 

Iz Poreske uprave podsećaju da ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u prethodnom periodu, za nabavke od 1. januara  2013. godine, to može da učini i u ovom roku.

 

Ako je kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvario refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.880 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini bebe smatra se u potpunosti ostvarenim, i za drugu godinu bebe (do navršene druge godine bebe) može ostvariti pravo na maksimalno 30.660 dinara ako ispunjava sve napred navedene uslove.

 

Bebac.comKOMENTARI

  1. Pametnjaković kaže:

    Pa da, sad bi dobro bilo da nisam pobacao fiskalne račune u kantu za smeće.

    Ovako bez računa u stvari nikakvu uštedu ne mogu ostvariti.

     

OSTAVITE KOMENTAR