Bez ograničenja najmanjih zarada

Vlada Srbije usvojila je danas Zaključak kojim se utvrđivanje zarada zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi na zaposlene sa najnižim primanjima.

 

Ocenjeno je da je, u uslovima ekonomske krize, “položaj zaposlenih u javnim preduzećima, akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave, nepovoljan i da bi ograničavanje zarada doveo veliki broj radnika u još nepovoljniji položaj”.

 

Član 3. reguliše visinu koeficijenta za prateće i pomoćno-tehničke poslove, dok član 4. precizira pravo na uvećanu zaradu zaposlenih u javnom sektoru.

 

Povodom protesta javnog i javno-komunalnog sektora u vezi sa zahtevima za izmenu Zakona o utvrdjivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru, nadležni su ove sedmice objasnili da je cilj zakona da se ograniče prekomerne zarade menadžmentu u javnim preduzećima, a ne onim ljudima sa nižim primanjima.

 

Vlada je usvojila i predloge zakona o zateznoj kamati, kao i zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, saopštila je vladina Kancelarija za odnose sa medijima.

 

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrdjivanju sporazuma izmedju Srbije i Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR