Centar za socijalni rad zabeležio 35 novih slučajeva kod dece sa problemima u ponašanju

Centar za socijalni rad zabeležio je 35 novih slučajeva kod dece sa problemima u ponašanju u prva tri meseca ove godine. Tokom prošle godine je evidentirano 293 maloletnika sa problemima u ponašanju. Prošle godine je za 47 dece sa problemima u ponašanju izrečena vaspitna mera posebne obaveze, a za 38 maloletnih lica izrečena je mera pojačanog nadzora. U odnosu na 2012.godinu za 42,2 odsto više je izricana mera posebne obavete, dok je za 35,7 odsto više izricana mera pojačanog nadzora u 2013.godinu u odnosu na 2012.godinu. Prošle godine je u osam slučajeva izrečena zavodska vaspitna mera. Sud bi trebalo da bude efikasniji i da se promeni zakon, pa bi okrivljeni do izricanja pravosnažne presude bio u pritvoru, a ne na slobodi.Deca u sukobu sa zakonom podrazumevaju krivično neodgovornu decu, zatim odgovornu za krivične prestupe i decu odgovornu za prekršaje

 

– U Dnevnom centru za decu i omladinu realizuje se projekat “Ti si ti,a  ja sam ja”, koji ima za cilj da radi na prevenciji sa decom koja imaju poremećaj u ponašanju.Održavaju se dva puta nedeljno radionice po dva sata gde se razgovara o ličnom identitetu, stereotipima i predrasudama, emocijama, komunikaciji i konfliktima.Sa decom se razgovara o svim temama koje su korisne u životu, a za srednjoškolski uzrast iyabrane su teme o rizičnim oblicima ponašanja. Mi nemamo mehanizme da ispratimo šta se kasnije dešava sa decom, ali tokom trajanja  programa možemo da odredimo da li izrečena vaspitna mera ima svrhu. Prema dosadašnjem iskustvu nakon rada na prevenciji, ali i izrečenih vaspitnih mera nam se deca ne vraćaju u centra – istakla je Olga Terteli iz Dnevni centar  za decu i omladinu sa poremećajima u društvenom ponašanju pri Centru za socijalni rad Subotica.

 

Učenik isečen srpom i mačetom, reketaši prete ubistvom žrtvi, pretučen i ostavljen bez svesti i odeće na putu, neki su od novinskih naslova koji praktično svake nedelje otkrivaju turbulentnu perspektivu odrastanja u Srbiji. Ipak uzroke i što je važnije puteve rešenja ovog problema nije jednostavno predstaviti.

 

– Maloletnička delinkvencija nije  u porastu, ali se stiče utisak da su danas mladi bezobzirniji, brutalniji I ranije sazrevaju. Zbog toga bi trebalo i pomeriti starosnu granicu kada govorimo o krivičnoj odgovornosti koja je uređena zakonima. Granica u Srbiji iznosi 14 godina, a recimo u Kraljevini Španiji il iRepublici Portugal, krivična odgovornost dece je spuštena na 12 godina. Sa druge strane, ovde se postavlja pitanje odgovornosti.U našem sistemu nedostaje prevencija i šta se dešava kada sud izrekne odluku maloletnom licu. Sa druge strane, porodica, škola, Centri za socijalni rad i druge intitucije trebalo bi zajedno da rade – istakao je profesor doktor Zoran Pavlović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

 

U našem sistemu nedostaje prevencija i šta se dešava kada sud izrekne odluku maloletnom licu. Sa druge strane, porodica, škola, Centri za socijalni rad i druge intitucije trebalo bi zajedno da rade. U razvijenijim zemljama postoje Porodični sudovi i Tužilastva koja se bave maloletničnom delinkvencijom. Predmeti se onda rešavaju brže, a može kasnije i da se prati šta se dešava sa malolentim delinkventima. Profesor Zoran Pavlović smatra da bi trebalo

kradja-kolada se uvede “Porodični dan” u sudovima i dva puta nedeljno da se sude samo predmeti maloletničke delinkvencije.U tom slučaju bi se imala kontrola i mogli bi da govorimo i o prevenciji, smatra naš sagovornikkradja-kola.

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR