Dan biodivirziteta

Danas je Međunarodni dan biodivirziteta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodivirziteta u cilju podizanja svesti gradjana i povećanja razumevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.Mnoge biljne i životnjiske vrste su na pragu nestajanja.
Teritorija Srbije pripada jednom od najznačajnijih centara biodivirziteta u Evropi, sa brojnim specifičnim ekosistemima u okviru kojih je zastupljena flora i fauna sa velikim brojem vrsta od međunarodnog značaja.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR