Dan borbe protiv trgovine ljudima

U toku ove godine u Višem sudu u Subotici nije vođen ni jedan krivični postupak zbog krivičnog dela trgovina ljudima, dok je prošle godine u Okružnom sudu u Subotici doneta jedna pravnosnažna presuda kojom je 5 lica osuđeno na kazne zatvora u rasponu od 6 meseci pa do 9 godina.
Osnovni oblik trgovine ljudima čini "onaj Ko silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa, radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi korišćenja u oružanim sukobima – kaže sekretarka Višeg suda, Jelena Bogovac Zelić.

Slika

Zakonodavac je prepoznao značaj i težinu ovog krivičnog dela, pa je Skupština Srbije 31. avgusta 2009. godine izglasala izmene i dopune Krivičnog zakonika i novine u vezi trgovine ljudima se pre svega odnose na povećanje zaprećene kazne.U zavisnosti od toga da li je preduzeta neka od radnji propisana za osnovni, poseban ili kvalifikovane oblike ovog krivičnog dela, razlikuje se i visina kazne zatvora propisana za to delo.To konkretno znači da se raspon zatvorskih kazni za trgovinu ljudima kreće od 3 do 12 godina za osnovni i poseban oblik, a za kvalifikovane oblike od najmanje 5 godina, odnosno od 5 do 15 godina ili od najmanje 10 godina. Kada kažemo kvalifikovan oblik krivičnog dela, mislimo na teži oblik dela. Što zavisi prvenstveno od toga da li je oštećeno punoletno ili maloletno lice, da li je nastupila teška telesna povreda ili smrt jednog ili više lica i da li je delo izvršeno od strane grupe ili od strane organizovane kriminalne grupe.KOMENTARI

  1. lena kaže:

    Primamljivi oglasi za zapošljavanje koji obećavaju dobru zaradu i visoke bonuse, često i u insotranstvu, mogu da budu paravan za trgovinu ljudima. U Subotici ove godine nije zabeležen nijedan slučaj, ali se u Višem javno tužilaštvu u toku dva predmeta za trgovinu ljudima i 29 krivičnih predmeta za ilegalne prelaske preko granice. Tim povodom pripadnici Policijske uprave u Subotici i Regionalnog centra pogranične policije održali su predavanje u Crvenom krstu.
    Godišnja zarada od trgovine ljudima je između sedam i 13 miliona dolara. Prošle godine za krivično delo trgovine ljudima podneta je 51 krivična prijava u kojima je 85 lica oštećeno s tim da je 79 iz Srbije, a šestoro su strani državljani. Ove godine podneto je 29 krivičnih prijava, a 50 lica je oštećeno.
    Žrtve se najčešće regrutuju preko atraktivnih konkursa za posao, ali su i internet i društvene mreže saveznici trgovaca ljudima. Budući da je oktobar mesec borbe protiv trgovine ljudiima, nadležni u policiji apeluju na mlade da se priključe fejsbuk grupi pod nazivom “Zaustavimo trgovinu ljudima” kako bi se podrobnije informisali i izbegli eventualne rizike. I, ne treba zaboraviti da žrtva može biti svako od nas, bez obzira na pol, godine, rasu ili stepen obrazovanja.

OSTAVITE KOMENTAR

9 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: