Dan vlažnih staništa

Danas se obeležava Međunarodni dan močvarnih staništa. Obeležavanje Dana vlažnih staništa na svetskom nivou je proteklo je pod sloganom „Vlažna staništa i poljoprivreda: partneri za rast“, kako bi se ukazalo na značaj ovih područja za održivi razvoj loklanih zajedenica kojima je okosnica razvoja poljoprivredna proizvodnja. Regulacija rečnih tokova, mere odbrane od poplava, isušivanje močvara i njihovo pretvaranje u obradivo zemljište, doveli su do toga da su vlažna, močvarna staništa jedna od najugroženijih u svetu. Zemlje potpisnice Ramsarske konvencije obavezuju se da štite vlažna i močvarna staništa, koja su od vitalne važnosti za očuvanje biodiverziteta.

ludas2

Jedno od takvih mesta u našoj zemlji je i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, područje koje je na listu ramsarskih lokaliteta ušlo 1977. godine, svega 6 godina nakon konferencije održane u iranskom gradu Ramsaru. SRP “Ludaško jezero” je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, vlažne livade, tresetne livade, pašnjake i ostatke reliktnih stepskih zajednica i slatinske vegetacije. Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 ha je jedinstveno u Srbiji. Njegovo plitko korito je formirano radom vetrova na dodiru interfluvijalne peščare Dunava i Tise i lesne zaravni Bačke. Ludaško jezero je poznato gnezdilište ptica vodenih staništa gde se gnezde retke vrste ptica kao što su plavokljuna patka, ševarski cvrčić, brkata senica i mnoge grabljivice. Pored ptičjeg sveta, ovde je prisutno 13 vrsta vodozemaca i 9 vrsta gmizavaca. U jezeru se nalazi 19 autohtonih i alohtonih vrsta riba. Među retkosti područja ubrajaju se i druge životinje, kao što su lasica, krtica, hermelin.

 
Povodom Svetskog dana vlažnih staništa WWF Adria pokreće kampanju „Naše reke, naše blago!“, kojom želi upozoriti na ugroženost slatkovodnih resursa u Srbiji i region. Cilj kampanje je da se približi ljudima značaj očuvanja prirodnih reka i vlažnih staništa, upozna ih sa dobrobitima koje one pružaju i istakne pretnje koje ugrožavaju naše vode.

 
Stručnjaci su jednoglasni kada je reč o neverovatnoj biološkoj raznovrsnosti Dinarskog luka, posebno njegovih slatkovodnih ekosistema. Reke, jezera i močvare u našem regionu su pod sve većim pritiskom usled regulacije reka i izgradnje hidroelektrana. Kampanja „Naše reke, naše blago!“ će trajati do 22. marta 2016. godine kada se obeležava Svetski dan zaštite voda.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR