Deklaracijom do boljih uslova

U Sportskom savezu Subotice, simbolično u pet do dvanaest, predstavnici subotičkih klubova, koji se pod zajedničkim imenom "Spartak" takmiče u najvišem rangu takmičenja, potpisali su Sportsku deklaraciju o međuklupskoj saradnji.

 

Cilj ovog sportskog udruženja je da klubovi potpisnici svojim zajedničkim delovanjem i u saradnji sa Sportskim savezom Subotice i Sporskim društvom "Jovan Mikić Spartak", ubuduće rešavaju najznačajnija pitanja iz oblasti sporta na lokalnom nivou. Krajnji cilj je obezbeđivanje boljih uslova za sve sportske subjekte koji egzistiraju na teritoriji Grada Subotice.

 

Izabrana je desetočlana radna grupa čiji je zadatak da pripremi platformu za predstojeći dijalog sa predstavnicima političkih partija. Krajnji cilj je da korisnici budžetskih sredstava u oblasti sporta direktno utiču na kreiranje budžetske pozicije koja je predviđena za sport.

 

Drugi zajednički cilj je izrada Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova). Ovaj zadatak se zasniva na odredbama Zakona o sportu koji za kategorizaciju sportskih subjekata predviđa sledeće kriterijume: status sporta na nacionalnom i međunarodnom planu, tradicija sporta u gradu, rang takmičenja, postignuti rezultati u protekloj takmičarskoj sezoni, broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja, broj angažovanih stručnjaka sa adekvatnim obrazovanjem, broj reprezentativaca i drugo. Uvažena je sugestija da sportski subjekati do kraja sledeće nedelje dostave svoje predloge u kojima će predložiti dopunske elemente kategorizacije. Predviđeno je formiranje koordinacionog tela koje će raspravljati o svakom predlogu pre konačnog usvajanja i implementacije u Pravilnik o kategorizaciji i načinu finansiranja.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR