Demografske projekcije i populaciona politika Grada

U subotu, 9. oktobra 2010. godine na Otvorenom univerzitetu, u 10,00 časova u sali 213/I održaće se nova tribina Subotičke Agore pod temom "Demografske projekcije i populaciona politika Grada"

Uvodna izlaganja:

prof. dr Miladin Kovačević, zamenik direktora Republičkog zavoda za statistiku
dr Mirko Savić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Novosadskog univerziteta
Dujo Runje, Predškolska ustanova ,,Naša radost’’

Mnogi strahovi savremenog sveta (od rata, nemaštine, gladi, epidemije ili prirodnih katastrofa) isti su u čitavom svetu. Strah od rasta stanovništva, međutim, nije isti. U mnogim delovima tradicionalnog sveta još uvek je aktuelan strah od prenaseljenosti, dok je moderni svet evoluirao od straha od prenaseljenosti ka strahu od izumiranja. I Vojvodina i čitava Srbija u mnogim segmentima deo su tradicionalnog sveta, ali u segmentu demografskog razvitka mi smo, na žalost, deo modernog sveta.

Proces demografske tranzicije je direktno povezan sa procesom modernizacije društva koji karakteriše porast urbanog stanovništva, dezintegraciju porodica iz tradicionalnog društva kao i promene u stilu života. U starosnoj strukturi raste broj starijih osoba, u polnoj strukturi preovlađuju žene, dok je stanovništvo sve više u visokoproizvodnim, nepoljoprivrednim zanimanjima i gravitira ka gradovima…

Izostaje razvoj seoskih sredina koji bi bio stimulativan za usporavanje migracija ka gradovima kao i socijalna zaštita seoskog stanovništva. Vođena je populaciona politika permanentne migracije seoskog stanovništva u gradove…
Negativni demografski trendovi uvećavaju teret socijalnih funkcija države (pre svega penzijsko-invalidskog osiguranja) i slabe konkurentnost tržišta rada kako u pogledu cene rada tako i u pogledu kvaliteta, diversifikacije i alokacije…

Demogradska kretanja ne osiguravaju održiv razvoj radne snage te ekonomsko demografske perspektive nisu povoljne… Demografski problemi se retko dovode u vezu sa ekonomskim, a još ređe su predmet stručnih i javnih rasprava u cilju traganja za odgovorom kako prići rešavanju demografsko – ekonomskih problema.
Tribina Subotička Ἀγορά je prilika da se, otvoreno progovori o svim aspektima demografskih izazova pred ekonomijom.

Urednik i moderator Dušan Torbica, s.r.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 46 = 51

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 8 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: