Anton Pavlovič Čehov – Kornelija Goli: Tri sestre “Moramo živeti… Moramo živeti… I živećemo. Preživećemo dugi niz dana i večeri, strpljivo ćemo podnositi iskušenja sa kojima će nas sudbina zadesiti. Kada naš čas otkuca, umrećemo u miru, a posle groba, bog će se sažaliti nad nama i tamo ćemo doživeti predivan, svetao život, radovaćemo se, […]