Domu zdravlja nedostaje 13 lekara

Od početka godine Domu zdravlja Subotica nedostaje 13 lekara, 26 medicinskih sestara/tehničara i 14  ne medicinskog osoblja. U poslednjih 11 meseci iz Doma zdravlja je otišlo 53 zaposlenih lica (smrtni ishod 3, penzija 37, prestanak radnog odnosa na lični zahtev 10 od kojih je većina otišla u inostranstvo, i 3 lekara je potpisalo sporazumni prekid radnog odnosa radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog korisnika javnih sredstava-Opšta bolnica). Do kraja godine 4 lekara je najavilo odlazak u penziju. 

Dispanzer-02
Ministarstvo zdravlja je kadrovskim planom za tekuću godinu dozvolilo da se nastavi sa oglasom koji je bio raspisan, pa prekinut još decembra prošle godine. Ovim kadrovskim planom smo početkom novembra primili 5 lekara i 6 medicinskih sestara. 
Dom zdravlja trenutno ima 553 zaposlenih, dok je  Kadrovskim planom predviđeno 627 zaposlenih. 

 

Služba za opštu medicinu

Zbog ovako teške situacije u Domu zdravlja, a naročito u ambulantama opšte medicine, neophodna je privremena izmena rada pojedinih ambulanti – o čemu se građani blagovremeno obaveštavaju. Tokom čitave godine, pojedine ambulante su radile skraćeno, u jednoj smeni, a ukoliko bude potrebe uvodiće se i međusmena. Od ponedeljka 03.11.2014. ambulanta u Maloj Bosni radi dva puta nedeljno (utorak i četvrtak), umesto tri puta nedeljno kako je do sada radila. 

 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece 

Humanitarna organizacija Serbian American medical association (SAMA), dana 31.10.2014. godine donirala je Službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece Doma zdravlja Subotica sondu za transfontanelarnu neurosonografiju (ultrazvučni pregled mozga kroz veliku fontanelu kod novorođenčadi i odojčadi). 

Sonda-DSC_0116
Ultrazvučna dijagnostika u pedijatrijskoj praksi prva je metoda izbora, jer je neinvazivna i bezbolna. Koristi se u ranoj dijagnostici urođenih deformiteta, kod patoanatomskih oštećenja tkiva prouzrokovanih raznim uzrocima, za permanentno praćenje progresije ili regresije uočenih oštećenja tkiva, terapijskih postupaka, kao i za prognozu oštećenog tkiva.

Sondu čija vrednost iznosi 3.500 USD, rukovodstvu Doma zdravlja Subotica predali su Zoran Mladenović, inž., član organizacije SAMA i Srđan Mesarović, direktor Medigala, ovlaštenog distributera firme Mindray koja je i proizvođač sonde.

–  Ovim putem javno se zahvaljujemo humanitarnoj organizaciji SAMA na donaciji koja je omogućila da se dijagnostika u našoj ustanovi podigne na viši nivo, a samim tim i da  se smanji potreba za odlaskom subotičke dece u tercijarne ustanove.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR