Pozorištance u šumi – 1. dan

Prvog dana festivala održani su nastupi plesnih škola: Larisa, Mon Miraž i Osnovne baletske škole Raičević. Nakon njih održana je predstava Petar Pan.

Fotografije: Dejan Tikvicki