Pozorištance u šumi 3. dan

Trećeg dana festivala održana je kreativna radionica školice “Malac genijalac” i predstava “Patrolne šape”.

Fotografije: Dejan Tikvicki