Gradski prečistač

Tokom novembra 2001. godine Skupština opštine donela je odluku o pokretanju novog projekta: ,,Sanacija i proširenje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda“ opštine Subotica. Narednih šest godina se radilo na pronalaženju najbolje finasijske konstrukcije i izradi potrebne dokumentacije, da bi sredinom 2007. godine otpočeli prvi radovi na ovom projektu vrednom 17,67 miliona eura. Za projekat je podignur kredit od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj EBRD u visini od 9 miliona eura, dok je Evropska agencija za rekonstrukciju EAR izdvojila donaci u visi od 4,7 miliona eura i to isključvo za liniju mulja. Ostatak sredstava je obezbeđeno iz sopstvenog budžeta JP Vodovod i kanalizacija kao i nekih drugih donacija. Time je grad praktično za manje od dva meseca dobio i drugi višemilionski projekat, prvi je takođe bio u proleće 2007 a radi se o Narodnom prozorištu vrednom oko 30 miliona eura. Za izvođača radova je izabrana holandska fima DHV, a rok završetka je trebao da bude krajem 2008. godine.

Slika

Slika

Sami radovi se mogu generalizovati u tri faze. Izgradnju nove linije vode (mehaničko i biološko prečišćavanje vode), rekonstrukcija starog postrojenja (stare linije vode) i njegovo uklapanje u novi sistem, kao i izgradnja linje mulja, čija je uloga da mulj kao nus proizvod tokom prečišćavanja vode maksimalni iskoristi i reciklira. Linija mulja u starom prečistaču nije postojala nego se mulj skladištio u velikim deponijama mulja.

Novi prečistač ima kapacitet da obradi 36 000 m3 vode u jednom danu tokom perioda bez padavina, 72 000 m3 vode u kišnom periodu i 108 000 m3 vode u danima velikih padavina. Poređenja radi stari prečistač je imao maksimalni kapacitet 32 000 m3 u kišnim danima dok je kapacitet u sušnim danima bio 26 000 m3 u danu.

SlikaKOMENTARI

 1. djomla kaže:

  Već u sartu su radovi počeli da kasne. Prvi radovi na samom prečistaču su krenuli u septembru 2007. godine i do kraja te godine su odrađeni grubi građevinski radovi na ulaznoj pumpnoj stanici, aeracionim bazenima i taložnicima.

  Tokom 2008. godine iako se radovi nisu prekidali oni su išli usporenim tempom i već tada se znalo da radovi neće biti gotovi u zacrtanom roku do kraja 2008. godine. Tokom te građevinske sezone je zavšena pumpna stanica sa peskovodom, taložnici, aeracioni bazeni sa kompletnom mašinskom opremom, postavljene su srednjenaposke instalacije za potrebe prečistača koje su preko novog transforamtora povezane sa transforamtorskom stanicom "Tuk ugarnice". Takođe doveden je gas i igrađen objekat u kome se nalaze gasni motori… Do kraja decembra 2008 pomereno je oko 150.000 m3 zemlje, ugrađeno je 11.004 m3 betona i u taj
  beton 928 tone čelične armature. Međutim i pored toga, radovi nisu bili gotovi i rok je probijen uz obećanje izvođača da će sve biti na upotrebi do 30.juna 2009.

  Slika

  U 2009. godini se zavšavaju digestori i 25.maja.2009 se svečano u rad pušta nova linija vode dok se stara gasi i kreće njena rekonstrukcija. Zbog grešaka u radu i nedostacima JP Vodovod odbija da preuzme liniju vode od izvošača dok se sve greške ne uklone. Preuzimanje ove linje se dešava krajem prošle godine, tačnije 22.12.2009.

  Linija mulja sa druge strane još nije preuzeta. Zvanično radovi na njoj su zavšeni, a testiranje pogona i preuzimanje istog od strane JP Vodovod će početi sa prvim lepim danom ovog proleća i trajaće nekoliko meseci, pa se može očekivati kraj radova tek oko maja u slučaju da ne bude većih problema.

OSTAVITE KOMENTAR

58 + = 62

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: