GradSubotica marketing

Baneri Veličina Cena (za 1 mesec) Cena (za 3 meseca) Cena (za 6 meseci)
A1 970x180 16.000din 40.800din 72.000din
A2 300x250 12.000din 30.600din 54.000din
A3 970x180 10.000din 25.500din 45.000din
A4 300x250 8.000din 20.400din 36.000din
A5 300x250 6.000din 15.300din 27.000din
A6 300x250 6.000din 15.300din 27.000din
A7 300x100 4.000din 10.200din 18.000din
A8 300x100 4.000din 10.200din 18.000din
Pozadinski baner   20.000din 51.000din 90.000din

Napomena:

– cene su izražene za zakup banera na mesečnom nivou. Ukoliko klijent želi zakup u kraćem periodu, cena će biti proporcionalno smanjena i obračunata za željeni period

– fakturisanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja

– politički sadržaj banera +100%.

Kontakt: office@gradsubotica.co.rs