Idejni projekat podzemne garaže u Subotici

Na adresu Direkcije za izgradnju grada, sa Građevinskog fakulteta je pre koju nedelju dospeo Idejni građevinski projekat za objekat “Javne podzemne garaže”. Svoj potpis i pečat su dali dipl. ing Željko Bajić, Dr. Petar Santrač i Mr. Slobodan Grković.

.

Planom detaljne regulacije centra grada, na Trgu Cara Jovana Nenada (ispred Otvorenog univerziteta), predviđena je izgradnja javne podzemne garaže u dva etaža iznad koje bi se formirao manifestacioni trg. Zbog planiranog trga koji će biti formiran u sadašnjem nivou parkinga, garaža treba da bude potpuno ukopana.

Slika

Osnovni podaci o objektu
Bruto površina garaže u jednom nivou iznosi 5655,25 kvm, dok će ukupna bruto površina objekta biti 11310,5 kvm, i u okviru njega će se formirati 307 parking mesta od čega će 140 biti na gornjoj etaži a 167 na donjoj. Za parkiranje hendikepiranih i invalidnih lica predviđeno je 15 parking mesta na prvom etažu u blizini ulaza.

.
Idejnim projektom se planira jedan ulaz (iz Partizanske ulice) sa dve vozne trake i pešačkom stazom i jedan izlaz kod Franjevačkog samostana sa takođe dve vozne trake i pešačkom stazom. I na ulazu i na izlazu je za potrebe hendikepiranih i invalidnih lica predviđena pokretna platforma kako bi im se olakšao pristup. Pored ova dva ulaza, komunikacija između nivoa unutar objekta i objekta sa okolinom biće uspostavljena i sa 4 stepeništa dok je planirano i posebno, peto stepenište u slučaju potrebe za vatrogasnom intervencijom. Na prvom nivou će se nalaziti sistem za napajanje električnom energijom objekta koji će se sastojati od transformatorske stanice i generatora koji će se uključivati ukoliko objekat ostane bez napona. Takođe na ovom etažu je planirano i smeštanje opreme za ventilaciju kao i prostorije za kontrolu naplate parkinga.

.

Konstrukcija objekta
Konstrukciju objekta čine monolitne armiranobetonske ploče, armiranobetonska dijafragma i zidovi koji će biti urađeni od vodonepropusnog betona kako bi objekat bio zaštićen od podzemnih voda, kao i armiranobetonski stubovi i šipovi. Objekat je potpuno ukopan sa padom svih ploča od 0,5% u pravcu ulaz – izlaz. Temeljna ploča objekta je debljine 80cm, ploča međusprata 30cm a gornja ploča 50cm. Visina jednog nivoa je 270cm, a ispod temeljne ploče se nalazi drenažni sloj “iberlauf” debljine 50 cm pomoću kog je moguće oboriti nivo podzemne vode ukoliko su potrebne neke intervencije na temeljnoj ploči.

Slika

Kao i u bilo kom delu grada, podzemne vode na ovom terenu su veoma visoke. Teren se nalazi između 112 i 113,5 m nadmorske visine, dok je maksimalan nivo podzemnih voda 110 m nadmorske visine. Pošto će se podzemna garaža ukopavati, nivo kopanja je negde oko 6m ispod nivao podzemnih voda. Pošto se susedni objekati nalaze na odstojanju od 5 do 7m od planirane garaže, izgradnja obejkta mora da bude pažljiva kako bi se okolni objekti zaštitili.KOMENTARI

 1. djomla kaže:

  Jedna napomena. U tekstu se ne pominje gradnja, sredstva, niti rokovi već samo idejni projekat. Ovim tekstom se ne najavljuje početak gradnje ili bilo šta slično već samo prezentuje rešenje garaže ukoliko do izgradnje dođe.

  U narednih par komentara, ću izneti još neke detalje projekta za koje smatram da su bitni i zanimljivi čitaocima.

 2. djomla kaže:

  Kao što već napisah, podzemne vode na ovom terenu su veoma visoke. Teren se nalazi između 112 i 113,5 m nadmorske visine, dok je maksimalan nivo podzemnih voda 110 m nadmorske visine. Pošto će se podzemna garaža ukopavati, nivo kopanja je negde oko 6m ispod nivao podzemnih voda. Pošto se susedni objekati nalaze na odstojanju od 5 do 7m od planirane garaže, izgradnja obejkta mora da bude pažljiva kako bi se okolni objekti zaštitili.

  U projektu se pominju dve varijante izgradnje podzemne garaže: "Top-Down" i "Otvoreni iskop". Obe varijante predviđaju armiranobetonsku dijafragmu koja treba da zaštiti iskop od bočnih pritisaka tla, a samim ti i okolne objekte od evenutalnog urušavanja. Ovaj sistem rada, sugrađanima je već poznat pošto se istim sistemom gradilo i Narodno pozorište.

  Slika
  Dijafragmu čine bočni betonski zidovi.

  Paralelno sa izradom dijafragme, koja će definisati buduće gabarite podzemne garaže, radiće se i armiranobetonski bušeni šipovi.

  U prvoj varinati ("Top-Down") se sa izradom šipova rade i stubovi koji će nositi ploče (međuspratnu i krovnu). Ti stubovi se nadovezuju na šipove. Kada se izrade stubovi, onda se uradi krovna ploča garaže koja se oslanja na dijafragmu i na stubove. Kada ta ploča očvrsne, kreće se sa kopanjem ispod te ploče pri čemu se neprekidno vrši crpljenje podzemne vode. Kada se završi iskop radi se prvo drenažni sloj, tampon beton i temeljna ploča. Poslednja se radi međuspratna ploča.

  Slikovito to bi ovako izgledalo:

  Slika
  Korak 1: Izrada dijafragme, šipova i stubova u zemlji

  Slika
  Korak 2: Izrada krovne ploče

  Slika
  Kopanje ispod krovne ploče, crpljenje vode do trenutka dok se ne dođe do kote gde se nanosi drenažni sloj. Kasnije tampon beton i na kraju temeljna ploča.

  Slika
  Korak 4: Izrada međuspratne ploče

  Druga varijanta ("Otvoreni iskop") je u potpunosti primenjena na Narodnom pozorištu, gde se nakon izrade dijafragme, vrši iskop temeljne jame i crpi podzemna voda. Zbog velikog bočnog pritiska, uz dijafragmu je potrebno ostaviti bermu. Tada se prvo radi drenažni sloj, tampon beton i temeljna ploča. Izgradnja se nastavlja izradom stubova, međuspratne ploče, stubova i krovne ploče.

 3. Slobodan Bata Mikovic kaže:

  Da li postoji ikakav idejni projekat ventilacije garaze? Gde i kako ce se izduvavati vazduh iz garaze?

   

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 5 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: