Iza Gerontološkog centra Subotica još jedna uspešna godina

Gerontološki centar Subotica, ustanova je socijalno- zdravstvenog karaktera institucionalnog i vanistitucionalnog tipa. Ono što ovu Ustanovu svrstava u najbolju u zemlji je sigurno to što svoje delovanje ne vezuje za samo jedno polje, nego se kroz projekte i saradnju usavršava i svoje usluge podiže na više nivoe.

Shodno sferom delovanja, Gerontološki centar Subotica okuplja penzionere kako sa teritorije Subotice, tako i one koji iz drugih opština dolaze u neki od tri domska objekta da tu provedu svoje treće životno doba. Glavni moto je da Gerontološki centar Subotica nikako nije kraj već jedan novi početak.

Smeštaj u domovima poboljšan je prošle godine kroz projekte, kao što su: Rеgiоnаlni cеntаr zа еdukаciјu, prеvеnciјu оbоlјеnjа i fizikаlnu rеhаbilitаciјu pаciјеnаtа оbоlеlih оd cеrеbrоvаskulаrnоg insultа i multiplеks sklеrоzе, Postavljanje termoizolacije, Postavljanje podnih obloga, Pоstаvlјаnjа sistеmа zа dојаvu pоžаrа, projekat pod nazivom Iskоristitе prirоdnе rеsursе, kao i Sunčеvоm еnеrgiјоm dо zаdоvоlјstvа kоrisnikа uslugа. Svi projekti imali su za cilj da poboljšaju uslove stanovanja u domovima.

Osim toga, prošle godine je usvojen Pravilnik o licenciranju stručnih radnika, kojim su svi stručni radnici dobili licence, a koji se nastavlja kontinuiranom edukacijom i prikupljanjem bodova. Isto tako, stipendirano je školovanje zaposlenih putem formalnih oblika osposobljavanja, koje podrazumeva ranije odobrene i započete edukacije. Na taj način radnici su stekli zvanje strukovna medicinska sestra i zvanje Bečelor na Fakultetu za uslužni biznis. Protekle godine je otpočeo i postupak licenciranja stručnih radnika socijalne zaštite, te su licencu stekli direktor Ustanove, pravnik, četiri socijalna radnika, dva psihologa i andragog.

Sve ovo je u bliskoj vezi sa kvalitetnijom socijalnom uslugom za korisnike. Radnici se stalno usavršavaju i svoj posao obavljaju stručno, prateći najnovije trendove u oblasti socijalne zaštite.

U sklopu službe Otvorena zaštita Gerontološkog centra Subotica, uslugu Pomoć u kući prošle godine koristilo je 712 korisnika sa 50.807 sati. Negu u kući, koju sprovode medicinske sestre, je u 33.828 sata koristilo 434 lica. Obe usluge zabeležile su porast u odnosu na 2012. godinu, a na listi čekanja za uslugu Pomoć u kući je 31.12.2013. bio 173 korisnika.

U sklopu Gerontološkog centra Subotica, službe Otvorena zaštita, postoji deset gerontoloških klubova: klub Centar I, klub Centar II, klub Bajnat, klub Kertvaroš, klub Prozivka, klub Zorka, klub Bajmok, klub Novi Žednik, klub Mala Bosna i klub Đurđin. Broj članova Gerontoloških klubova u prošloj godini je 6.780, što je oko 12% više nego 2012. godine.

U okviru Gerontoloških klubova postoje usluge ručka, masaže, pedikira, frizera, kao i pranja i peglanja veša. Sve usluge beleže porast srazmerno i porastu broja članova. Tako da je prošle godine prodato 44.381 ručak za članove kluba.

Psihološko savetovalište, počelo je sa radom marta prošle godine u sklopu Gerontološkog kluba Kertvaroš. Dva puta nedeljno psiholog obavlja razgovore sa članovima klubova ili članovima njihovih porodica.

Isto tako, osnovan je i Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije gde psiholog vodi radionicu i obavlja razgovore sa članovima porodice osoba obolelih od demencije. Broj održanih grupa je 78 zaključno sa 31.12.2013.

Zdravstvene usluge koje se pružaju u okviru Gerontološkog centra Subotica su: specijalistički pregled fizijatra, davanje injekcija, plasiranje urinarnog katetera, ispiranje telesnih šupljina, plasiranje i održavanje IV kanile, održavanjenega stoma, ishrana preko nazogastične sonde, terapija bioptron lampom, kolektivne vežbe, elektro terapija, laser terapija, parcijalna masaža, parafino masaža i kompresivna vakuumska terapija. Usluge ove vrste su u odnosu na 2012. godinu doživele veliki rast, tako da je broj usluga fizikalne medicine i rehabilitacije 2013, bio 21.404, dok je 2012. 17.641. Ukupno je broj zdravstvenih usluga prošle godine veći za 53,35% u odnosu na 2012. godinu, i on je 94.189 pruženih usluga.

Prošle godine je uspešno završen i drugi audit za uspostavljanje sertifikovanog sistema HACCP i ISO.

Saradnja Gerontološkog centra Subotica ostvarena je sa udruženjem Terras, Otvorenim Univerzitetom Subotica, Politehničkom školom Subotica, Ustanovom za obrazovanje odraslih Socijalno- edukativni centar Banja Luka i sa ženskim odbojkaškim klubom Spartak. Svaki od protokola saradnje potpisan je na obostranu korist i primer je društveno odgovornog delovanja.

Predstavnici Gerontološkog centra Subotica protekle godine bili su gosti na otvaranju Dnevnog centra za mentalno obolelu decu u Budimpešti u okviru ustanove Trezeno, kao i na otvaranju Centra za negu i pomoć u kući Crvenog krsta opštine Tuzla, pod pokroviteljstvom Švajcarskog crvenog krsta. Čast da budu gosti zaslužili su kao dobri domaćini koji su nesebično pružili znanje i ideje koje su ranije stekli i podelili ih sa svojim kolegama. Ranije su Gerontološki centar Subotica posetili predstavnici Ustanove za obrazovanje odraslih Socijalno- edukativni centar iz Banja Luke, kao i prestavnici Švajcarskog crvenog krsta Tuzle.

Projekti koje je Ustanova sprovela a za cilj imaju da na određeno zaposle nophodne kadrove su Stručna praksa i Javni radovi (Nove tendencije u služni vаninstituciоnаlnе zаštitе, Društvеnа оdgоvоrnоst u funkciјi pоmоći nајstаriјim sugrаđаnimа) preko Nacionalne službe za zapošljavanje, projekat Seoski domaćini preko Pоkrајinskog Sеkrеtаriјаta zа zdrаvstvо, sоciјаlnu pоlitiku i dеmоgrаfiјu, i projekat Javni radovi (Rаdnim аngаžоvаnjеm dо inkluziје оsоbа sа invаliditеtоm) koji su finansirali Grad Subotica, Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа privrеdu, zаpоšlјаvаnjе i rаvnоprаvnоst pоlоvа i Nаciоnаlnа službа zа zаpоšlјаvаnjе.

Kako raste broj članova i korisnika, raste i dijapazon usluga koje Gerontološki centar pruža, kao i ideja koje niču. Ustanova koja se odgovorno ponaša prema životnoj sredini, još se odgovornije ponaša prema svojim korisnicima te je jasno zašto je vodeća u Republici Srbiji.

gerontoloskiKOMENTARI

  1. STeve kaže:

    Smeshko 🙂

OSTAVITE KOMENTAR