Jesenji ciklus u "Medijali"

Likovna radionica „Medijala“ FOKUS Fondacije započinje svoj jesenji ciklus u subotu, 25. septembra 2010. godine, s početkom u 16 sati.

Umetnička radionica „Medijala“ već 13 godina okuplja mlade ljude oko zajedničkih umetničkih akcija i projekata poput „Jer čovek je stvorenje s maskom…“, „O zmajevima i ljudima“, „Mozaik je među nama“, „Pakovanje – Nojeva barka“, „Mimesis“…

Edukativni program radionice se zasniva na nekoliko posebnih tematskih celina koje su prilagođene uzrastu i interesovanju učesnika. Tokom tromesečnog rada učesnici će imati interaktivni odnos sa instruktorima i ostalim radioničarima. Svaka interakcija predstavlja različite izazove i mogućnosti, zahtevajući od učesnika da razviju široku paletu veština, od tradicionalnog crtanja i mešanja boja do eksperimentalnih formi i timskog rada.

Zbog specifičnosti rada u ateljeu predviđeno je da rad u radionici traje četiri sata jednom sedmično. Rad u kontinuitetu pruža mogućnost da učenici radionice dovrše započete radove ili da bez žurbe promišljaju zadate teme… Kreativne radionice su otvorene za sve mlade ljude, srednjoškolce i studente, koji žele da upoznaju svoje mogućnosti i talente, i da ih prikažu i pokažu (prvo sebi!) i drugima.

Voditelj radionice je likovni pedagog i slikar Goran Vuletić. Radionice se održavaju jednom nedeljno u ateljeu Umetničke radionice „Medijala“ na adresi Adolfa Singera 19, 24000 Subotica.

Radionice su besplatne i odvijaju se na srpskom i mađarskom jeziku.
Po završetku ciklusa organizuje se izložba radova polaznika radionice, a najbolji od radova biće objavljeni i u kultur-propagandnom listu KARTON „FOKUS“ Fondacije.
Prijavite se na office@fokus-su.rs ili 024/523566.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

44 + = 50

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 14 ?
Please leave these two fields as-is: