Kako je počeo rat na mom Balkanskom (polu)otoku?

U okviru debatnog programa ovogodišnjeg, 18. Festivala evropskog filma Palić biće održana četiri okrugla stola, na teme: Ekoinovacije: Zelena privreda – prijatelj prirode, Kako je počeo rat na mom Balkanskom (polu)otoku?, Dometi srpske kinematografije u 2010. godini i Lifka i Lifke.

 

Uvođenjem debatnih programa u formi rasprava za okruglim stolom, 18. Festival evropskog filma Palić teži da demistifikuje nehumane odnose i pojave koji danas vladaju u svetu uz promovisanje alternativnih rešenja.

Jedan od povoda za debatu Kako je počeo rat na mom Balkanskom (polu)otoku? je dvadesetogodišnjica početka raspada SFRJ i otpočinjanja rata na ovim prostorima. Cilj okruglog stola je da se kroz dijalog uglednih intelektualaca objektivno i kritički, nezavisno od nametnutih i zvaničnih istina, reflektuje pomenuti period sa nadom da bi spoznata istina mogla imati i katarzičku ulogu.

 

U debati će učestvovati oko dvadeset intelektualaca različitih profesionalnih usmerenja: sociologa, istoričara, književnika, filozofa, filmologa i filmskih reditelja koji su svojim filmovima tragali za pozadinom ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije.

 

Tri centralna pitanja u debati biće – Da li je i u kojoj meri u temeljima SFRJ bila „ugrađena“ klica njenog raspada?, Koliko su republičke oligarhije doprinele raspadu i ratovima? i Koliko je i do koje mere tzv. „svetska zajednica“ bila involvirana u sve te procese?


Okrugli sto Kako je počeo rat na mom Balkanskom (polu)otoku? biće održan 20. jula u terminima od 10 do 14 i od 16 do 19 časova a 21. jula od 10 do 13 časova.

 

Program selekcije Kako je počeo rat na mom Balkanskom (polu)otoku?


6. jul


18h – Vukovar jedna priča – Boro Drašković (SR Jugoslavija, SAD, Italija, 1994)

20h – Pre kiše – Milčo Mančevski (Makedonija, Francuska, Velika Britanija, 1994)

 

7. jul


18h – Underground – Emir Kusturica (SR Jugoslavija, Francuska, Nemačka, 1995)

20h – Kako je počeo rat na mom otoku – Vinko Brešan (Hrvatska, 1995)

 

8. jul


18h – Lepa sela, lepo gore – Srđan Dragojević (SR Jugoslavija, 1996)

20h – Autsajder – Andrej Košak (Slovenija, 1997)

 

9. jul


18h – Država mrtvih – Živojin Pavlović, Dinko Tucaković (SR Jugoslavija, 2002)

20h – Cirkus Kolumbija – Danis Tanović (FBiH, Francuska, Slovenija, Belgija, Italija, 2010)

 

10.jul


18h – Karaula – Rajko Grlić (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, V. Britanija, 2006)

20h – Grbavica – Jasmila Žbanić (FBiH, Hrvatska, Austrija, Nemačka, 2006)KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 38 = 43

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: