Kamere nad 14 raskrnica u gradu

U Subotici će na oko 14 raskrsnica biti postavljene kamere, kao i video nadzor nad javnim površinama u gradu. Ovu odluku je usvojilo Gradsko veće u okviru plana Saveta za bezbednost saobraćaja u gradu. Predviđeno je da se u budžet grada slije 20 miliona dinara od naplaćenih novčanih kazni za saobraćajne prekršaje. Novac će biti iskorišćen za kupovinu skutera, uvođenje video nadzora na raskrsnicama i pojedinim javnim površinama, kao i drugih aktivnosti u vezi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Slika

– Vodimo uveliko pregovore sa "Telekomom" i najverovatnije ćemo njih angažovati za postavljanje kamera u gradu. Oni imaju projekat pod nazivom "Siguran grad", gde se gradu nudi mogućnost da iznajmi kamere. Huligani nanose gradu štete koje se iznose nekoliko miliona dinara, krađom saobraćajnih znakova, slivnika, uništavanjem javnih objekata. Na ovaj način štete bi bile smanjene. Da bi uveli video nadzor trebalo bi platimo milione i milione, a ukoliko budemo iznajmljivali kamere znatno ćemo uštedeti, a i grad će biti sigurniji – objašnjava gradonačelnik Subotice, Saša Vučinić.

Pored toga, Gradsko veće je usvojilo odluku da se predloži Vladi Srbije da jezero na Tresetištu koje se nalazi u vlasništvu firme koja je u stečaju " Palić", pravo korišćenja prenese na grad. Okolina i samo jezero se prostiru na površini od 30 hektara, a 2001.godine obavljena je sanacija Tresetišta tako da može da se uvrsti i u turističku ponudu grada. Na predmetnim nekretninama pravo ima preduzeće "Palić" čiji poverenik stačajnog upravnika se slaže sa prenosom prava korišćenja na grad. Grad želi da dobije pravo korišćenja nad jezerom Tresetište u ukupnoj površini od oko 15 hektara i takav zahtev uputiće Vladi Republike Srbije, odlučeno je na današnjoj sednici Gradskog veća. Ova površina je u državnom vlasništvu, a pravo korišćenja ima DP Palić. Kako je ova firma u stečaju, tražiće se prenos prava korišćenja bez naknade, kako bi Grad preuzeo brigu o održavanju ovog sportsko-turističkog izletišta.

SlikaKOMENTARI

 1. Hanibal Lektor kaže:

  Kakvo je to telo? Ko ga čini i sta uopšte rade kada nam je saobraćaj u gradu katastrofalan? Jel’ su i tamo samo "žuti" ili je sastav mešovit i da li je članstvo plaćeno za svoj (ne)rad? Zna li neko odgovore na ova pitanja, stvarno me zanima.

 2. asistent kaže:

  Evo Hanibale, ovde skoro sve piše.
  Međutim postoji i dodatak koji je pripremljen, ne znam da li je baš i usvojen ali oko 20 miliona je za tu namenu. Od toga će članovima saveta pripasti oko 600 hiljada dinara .
  Ovo je tekst odluke ili rešenja o osnivanju saveta.

  Strana 8 – Broj 29 Službeni list Grada Subotice 15. septembar 2010.

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  GRAD SUBOTICA
  G r a d s k o v e ć e
  Broj: III-021-47/2010
  Dana, 15. 09. 2010. g.
  S u b o t i c a

  Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 53/10) i člana 57. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Subotice (“Službeni list Opštine Subotica”, broj 26/08 i 27/08-ispr.),
  Gradsko Veće Grada Subotice, na 77. sednici održanoj dana 15.09.2010. godine, donelo je

  R E Š E N J E
  o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice

  I
  Obrazuje se Savet za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice (u daljem tekstu: Savet) radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga Grada Subotice.

  II
  Zadatak Saveta:
  – razmatra i proučava određena pitanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima;
  – inicira i ostvaruje saradnju i koordinaciju svih organa, organizacija i preduzeća, koja prvenstveno deluju na unapređenju saobraćaja;
  – razmatra pitanja koja su od interesa za normalno odvijanje saobraćaja i daje mišljenje na planove tehničkog regulisanja saobraćaja, planove razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja saobraćajnica i predlaže nadležnim organima
  donošenje određenih zaključaka;
  – daje mišljenje i predloge o merama za tehničko uređenje saobraćaja i poboljšanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju;
  – ostvaruje i podstiče koordinaciju i inicira saradnju sa republičkim organom za bezbednost saobraćaja;
  – vrši i druge poslove od interesa za bezbednosti saobraćaja na putevima.

  III
  Savet sačinjavaju predsednik i šest članova. U sastav Saveta ulaze: po jedan predstavnik Skupštine Grada Subotice, Javnog preduzeća «Zavod za urbanizam Grada Subotice», Javnog preduzeća «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», Javnog preduzeća «Subotica-trans» Subotica, Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave Subotica, iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i predstavnik Gradske uprave Grada Subotice. Mandat članova Saveta traje četiri godine, s tim da nakon isteka mandata mogu biti ponovo imenovani.

  IV
  U Savet se imenuju:
  1. Darko Antelj, sobraćajni tehničar, predstavnik Skupštine Grada Subotice, za predsednika;
  2. Juhas Laslo, dipl. ing saobraćaja, predstavnik Javnog preduzeća «Zavod za urbanizam Grada Subotice» za člana;
  3. Dražena Čavlin, dipl. ing. građ. predstavnik Javnog preduzeća «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», za člana;
  4. Pertet Ruben, viši policijski narednik, Odeljenje saobraćajne policije, Policijske uprave Subotica, za člana;
  5. Tibor Fazekaš, dipl. ing. saobraćaja, predstavnik Javnog preduzeća «Subotica-trans» Subotica, za člana;
  6. Željko Miko, dipl. elektroinžinjer, predstavnik iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, za člana;
  7. Želimir Đurić, pravnik, predstavnik Gradske uprave Subotica, za člana.

  V
  Ovo rešenje objaviti u “Službenom listu Grada Subotice”
  GRADONAČELNIK
  Saša Vučinić s.r.

 3. Vidi Vidi kaže:

  1. Darko Antelj, sobraćajni tehničar, predstavnik Skupštine Grada Subotice, za predsednika;
  2. Juhas Laslo, dipl. ing saobraćaja, predstavnik Javnog preduzeća «Zavod za urbanizam Grada Subotice» za člana;
  3. Dražena Čavlin, dipl. ing. građ. predstavnik Javnog preduzeća «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», za člana;
  4. Pertet Ruben, viši policijski narednik, Odeljenje saobraćajne policije, Policijske uprave Subotica, za člana;
  5. Tibor Fazekaš, dipl. ing. saobraćaja, predstavnik Javnog preduzeća «Subotica-trans» Subotica, za člana;
  6. Željko Miko, dipl. elektroinžinjer, predstavnik iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, za člana;
  7. Želimir Đurić, pravnik, predstavnik Gradske uprave Subotica, za člana.

 4. 5th kaže:

  Bice mozda i koristi od ovoga "Velikog Brata", ako ostavimo svoje bicikle u okolini kamera, mozda ce naci lopove (koje niko do sada nije ni pokusavao da trazi) ako budu pogledali snimke… Bas me zanima… 🙂

 5. pipe kaže:

  Ekipa mala ali odabrana…. hahahaha. Stvarno sve vredni ljudi i fakultetski obrazovani…. hahaha… Sa diplomama…. hahaha….

 6. dasHHa kaže:

  Bas me zanima koliko ce ovakva tvorevina(saveti bez obavezujucih odluka,zakljucaka i resenja)biti uspesna u sanaciji subotickog saobracaja.
  Potrebna je "hitna" rekonstrukcija 40 najoptercenijih subotickih raskrsnica koje su u katastrofalnom stanju.Polovina tih raskrsnica je sa cestim guzvama zbog jednog ili dva vozila koje ceka na pesake ili druga vozila da prodju.Sanacija,rekonstrukcija i modernizacija svih puteva prve kategorije u gradu ODMAH!!!Subotica je krajem osamdesetih imala daleko bezbedniji i moderniji saobracajni sistem sa daleko manje vozila i ostvarenih kilometara po glavi stanovnika nego sto je to sada.Postojao je veci broj raskrsnica sa semaforima,foto-kamere na tridesetak "opasnih" deonica,svetlosne saob.znakove i kvalitetnije obezbedjenje prelaza preko pruga.

 7. Hanibal Lektor kaže:

  Asistent, hvala Ti lepo, sada su mi neke stvari mnogo jasnije. Alal im predsednik, ali i ostali nisu nista manje vredni. Sve "moj do moga". :D

OSTAVITE KOMENTAR