Ko je u pravu Farkaš ili država?

I dok se iz Ministarstva infrastrukture pompezno najavljuje završetak radova, stanje na terenu Koridora 10 konstatno demantuje najave o završetku "pre roka".

Još je tokom juna građanima predstavljen problem "farma Farkaš", koji se ni danas nije rešio. Da li gospodin Farkaš tvrdi pazar ili država pokušava da na teretu seljaka jeftino dođe do zemlje, pitanje je na koje niko ne može da da pouzdan odgovor.

Činjenica je da gospodin Farkaš ima oko 200 ha zemlje i veliko imanje preko kojeg prolazi zaobilaznica oko Subotice.

Slika
salaš Farkaš slikan sa trase Y kraka

Imanje gospodina Farkaša ne ogleda se samo u obradivoj zemlji već i na velikom ekonomskom imanju u okviru kojeg se drži veliki broj domaćih životinja, poljoprivednih proizvoda sa 200 ha zemlje, kao i poljoprivrednih mašina za šta je potrebna veliki broj objekata pod krovom.

Sve ovo ukazuje na činjenicu da je izmeštanje jednog ovakvog salaša proces koji traje godinama, a država zbog izgradnje zaobilaznice nema dovoljno vremena da sačeka da Farkaš sagradi svoj novi salaš. U slučaju premeštanja salaša, Farkaš će biti primoran da smanji stočni fond, a vraćanje tog fonda na stanje pre premeštanja je višegodišnji proces, što neminovno stvara višegodišnje gubitke samom vlasniku. Na osnovu svega sagledanog, sasvim logično bi bilo da država ukoliko želi zemlju i plac, mora da sabere trenutne gubitke koje će salaš pretrpeti, kao i gubitke u izgradnji novog salaša i vraćanja stočnog fonda. Naravno, ovo sve važi pod uslovom da je kvalitet i cena nove zemlje podjednak trenutnoj zemlji koju poseduje Farkaš, i da je ona infrastrukturalno (asfalt, voda, struja..) podjednako opremljena kao i trenutna zemlja.

Sa druge strane, postavlja se pitanje, uspešnosti nagodbe države sa drugim zemljoposednicima. Činjenica je da je država uspela da se nagodi sa svima sem sa Farkašom, a njih nije jedan ili dva, već desetine. Ako je država imala jedinstven model tokom ekspropijacije, na osnovu kojeg je uspela da uspostavi saradnju sa svim zemljoposednicima, onda se postavlja pitanje, zašto jedino Farkaš nije pristao na te uslove. Malo je moguće da je država samo na njemu htela da zakine i da mu ne izađe u susret.

Šta država nudi Farkašu, niko ne zna. Da li Farkaš želi da profitira na konto trenutne situacije ili država stvarno nudi neprihvatljive uslove, ostaje otvoreno pitanje.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

32 + = 40

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 4 + 8 ?
Please leave these two fields as-is: