Inženjerski dan u Subotici

@ Svetislav Kasno je .Naime upravo sada je završnoj fazi rušenje zadnje ciglane ,Bačka opeka , Ta ciglana bio je u vlasništvu porodice ,Molceri sinovi , do kraja drugog rata i konfiskaciji komunista kao i njihove dve druge ciglane ...Istovremeno iz zidova ciglane naveliko prodaju stare cigle i druge građevinske…