Komunalni policajci u maju

U Subotici komunalna policija sa radom će početi tek u maju ili junu!.Sada je završen konkurs i izabrano je 20 policajaca, od kojih je 9 preraspoređeno iz same uprave, a 11 putem konkursa. Policijaci treba da prođu obuku, a onda i da polažu stručni ispit. Obuka jednog komunalnog policajca košta oko 190.000 dinara, a troškovima treba dodati i letnju i zimsku uniformu, kaže načelnica Gradske uprave, Marija Davčik Ušumović.

SlikaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR