Korupcija i zaštita policijskog integretiteta

Korupcija je svugde oko nas i pokazatelj da je u porasti ili smanjenju je statistika, smatraju stručnjaci. Sektor unutrašnje kontrole policije prošle godine je podneo više od 170 krivičnih prijava, protiv 190 lica za 350 krivičnih dela.
Primanje mita i zloupotreba službenog položaja su najčešća krivična dela korupcije, koja je otkrila Unutrašnja kontrola policije. Na dvodnevnom skupu: „Korupcija i zaštita policijskog integretiteta” istaknuto je da je povećan broj krivičnih prijava protiv policijskih službenika.

Korupcija 1

““Veći je broj, ali je pitanje da li povećana korupcija ili smo bili efikasniji.Smatram da smo bili efikasniji, jer je promenjena metodologija rada. Uvedene su nove mere koje su omogućile dokazivanje krivičnih dela”, istakao je Miloš Oparnica pomoćnik ministra.

Prof . dr Dragana Kolarić v.d. prodekanka za naučnoistraživački rad Kriminalističko-policijske akademije rekla je da je novi Zakon o policiji donet 26.janura i čeka se da ga potpiše predsedik. Jedna od značajnih novina koja će doprineti smanjenju korupcije jeste jačanje sektora unutrašnje kontrole.

Korupcija 2

“Sama Strategija za borbu protiv korupcije jednu od oblasti prepoznaje policiju. Preduzimaju se one mere I aktivnosti za efektivno suprostavljanje korupciji I sve to će dovesti do naše osnovne misije: “Policija u službi građana”, istakla je prof . dr Dragana Kolarić v.d. prodekanka za naučnoistraživački rad Kriminalističko-policijske akademije.
Organizator skupa je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija hans Zajdel. Skup se završava danas.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + 1 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 2 ?
Please leave these two fields as-is: