Legalizacija od oktobra

Svi bespravno izgrađeni objekti do 11. septembra 2009. za koje je zahtev za legalizaciju podnet do marta 2010., ukoliko ispunjavaju uslove, biće legalizovani.

 

Ovo je ključna odredba Predloga zakona o legalizaciji, koji je vlada dostavila Skupštini Srbije na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku, piše Politika.

Prema onome što su resorni ministri govorili kada god je pominjana legalizacija, u Srbiji postoji oko 1,3 miliona bespravno podignutih objekata.

 

Prema podacima koji su navedeni u obrazloženju, zaključno sa 11. martom 2010. godine, do kada je bio rok za podnošenje zahteva za legalizaciju, podneto ih je oko 700.000.

 

Svi ovi zahtevi su u raznim fazama postupka, a svi oni, kako je navedeno u obrazloženju, „smatraće se zahtevima u smislu ovog zakona”. Neće biti potrebno podnošenje novog zahteva posle usvajanja ovog akta. Inače, posle odluke Ustavnog suda legalizacija je potpuno zaustavljena.

 

Predloženim zakonom utvrđena je dokumentacija potrebna za legalizaciju, a ukoliko uz zahtev nisu podneti svi propisani dokazi, „nadležni organ je dužan da zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona”. Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od šest meseci od dana prijema obaveštenja, njegov zahtev će biti odbačen.

 

Prema predloženim rešenjima, „ako nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, obaveštava podnosioca zahteva da u roku od 60 dana od dana dostavljanja obaveštenja dostavi dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa organom, to jest organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište. Po dostavljanju dokaza da su međusobni odnosi uređeni, nadležni organ u roku od 15 dana izdaje rešenje o građevinskoj dozvoli”.

 

 

Koliko će građani plaćati legalizaciju

 

Prema predloženim rešenjima, lokalna samouprava će određivati visinu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Lokalna samouprava moći će da propiše umanjenje naknade za vlasnika porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj, ili stambeno-poslovnoj zgradi, koji je izgradnjom, ili kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje i ako on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje.

 

Naknada se može platiti odjednom ili se može plaćati na jednake mesečne rate na period koji ne može biti duži od 20 godina. Jedinice lokalne samouprave imaće rok od šest meseci od stupanja na snagu zakona da urede merila za određivanje visine naknade, kao i uslove pod kojima se može ostvariti umanjenje naknade i način plaćanja.

 

Vlada Srbije je zatražila da Predlog zakona o legalizaciji bude uvršćen u dnevni red po hitnom postupku, ali nije zatražila zakazivanje vanredne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o ovoj temi. To znači da bi legalizacija bi mogla da dođe na dnevni red parlamenta u oktobru, kada počinje redovno jesenje zasedanje.

 

Budući da je parlament trenutno u vanrednom zasedanju, to znači da se sednica može zakazati samo na zahtev vlade, ili 84 poslanika i to sa unapred utvrđenim dnevnim redom. Bez takvog zahteva predsednik Narodne skupštine ne može sam da zakaže sednicu. Prema tome, bez obzira što vlada traži hitan postupak, zakon o legalizaciji će najverovatnije ipak čekati oktobar, navodi list.

 

B92KOMENTARI

  1. Zorkas kaže:

     U Srbiji nista novo.Nekaze narod  dzbe  , sto otaca kilava deca.

OSTAVITE KOMENTAR

+ 25 = 28

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: