Medijacijom do rešenja spora za 60 dana

Koje su prednosti medijacije, kao i zašto je Singapurska konvencija o medijaciji u privredi, čija je Srbija potpisnica, bitna za poslovanje sa inostranim karakterom, moglo se čuti na stručnom skupu koji je Regionalna  privredna komora organizovala za subotičke privrednike.

Međunarodnu konvenciju UN o sporazumima o rešavanju sporova koji proizilaze iz medijacije, tzv, Singapursku konvenciju, potpisalo je 46 država, među kojima je i naša zemlja, a njen značaj se ogleda i u tome što Srbiju čini privlačnijom za strane investitore.

Osim što pokazuje da Srbija ide u korak sa međunarodnim trendovima, ova Konvencija doprineće široj primeni medijacije u privredi. Ovaj brži, efikasniji i jeftiniji način rešavanja sporova do kojih u privredi često dolazi, omogućava i unapređenje poslovne saradnje, kao i njen nastavak  između privrednih subjekata, jer se problem rešava dogovorom.

Subotičkim  privrednicima, kojima je skup i namenjen, medijacija je dostupna, jer u našem gradu postoji značajan broj licenciranih medijatora.

Da će se sve više sporova u budućnosti rešavati medijacijom, govori i to da se razmatra uvođenje obavezne medijacije u određenim sporovima, kako bi se rasteretili sudovi, objašnjava Blažo Nedić.

TV SuboticaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR