Međunarodna konferencija za mlade

Učešće mladih u donošenju odluka se nalazi na marginama, istakla je pokrajinska sekretarka za omladinu i sport Marinka Tepić. Ovaj problem je posebno prisutan u lokalnim samouprava i to se vidi u radu Kancelarija za mlade.

balkanski-omladinski-forum-jpg_660x330

U Subotici se održava Međunarodna konferencija u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana” uz finansijsku podršku Evropske unije, Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju, a čiji jecilj uspostavljanje regionalne platforme za saradnju između organizacija civilnog društva i organa javne vlasti radi stvaranja povoljnijeg zakonodavnog i institucionalnog okruženja za učešće mladih u kreiranju javnih politika, a posebno mladih sa ograničenim mogućnostima.

Konferencija je okupila oko 60-tak učesnika, članove Regionalne mreže za lokalnu demokratiju, (osam centara lokalne demokratije iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Blakana, omladinske NVO, NVO koje se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regiona i partnerske organizacije iz EU.

Tema prvog Regionalnog foruma je: Ka kulturi učešća mladih u javnom dijalogu.

Strategija ovog trogodišnjeg projekta ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih NVO i omladinskih grupa za izradu regionalne platforme za saradnju i promovisanje aktivnog građanstva, učešća i načela demokratskog upravljanja. Naš projekat se fokusira na podizanje svesti organa javne vlasti i donosilaca odluka u pet zemalja zapadnog Balkana o socijalnim, obrazovnim i ekonomskim potrebama mladih, čime se otvara put za njihov doprinos javnim politikama i unapređenoj regionalnoj transparentnosti procesa reformi na putu ka integraciji u EU. Tako će prvi godišnji Balkanski Omladinski forum za lokalnu demokratiju predstaviti rezultate komparativne studije – Učešće mladih na Balkanu – komparativna analiza i praksa. Organizator skupa je Centar lokalne demokratije – LDA Subotica kao partner u projektu, u saradnji sa Gradom Subotica.

Finansijsku podršku ovom značajnom projektu obezbedila je Evropska unija kroz Program Civil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to Regional Thematic Associations).Konferencija je okupila oko 60-tak učesnika, članove Regionalne mreže za lokalnu demokratiju, (osam centara lokalne demokratije iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Blakana, omladinske NVO, NVO koje se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regiona i partnerske organizacije iz EU.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

1 + 6 =

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 5 ?
Please leave these two fields as-is: