Prava gradjana

Šta su prava građana? Šta su nezavisni kontrolni organi? Koje nezavisne institucije mogu pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava? Animirani primer o jednom slučaju Zaštitnika građana Republike Srbije.

Servis gradjana

Javna uprava je servis građana, a ne instrument vlasti. Šta su načela dobre uprave? Možemo li imati dobru upravu dok postoji korupcija? Šta su to informacije od javnog značaja? Dva animirana primera iz institucije Zaštitika Građana Republike Srbije

Rad i zdravstvo

O pravu na rad; o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti; o partijskom zapošljavanju, sistemu negativne selekcije... i o još mnogo toga. Plus dva ilustrovana primera iz Instutucije Zaštitnika građana Republike Srbije

Penzija i osiguranje

O penzijskom i invalidskom osiguranju. O pravu na dostojanstvenu starost. Dva animirana primera kršenja prava građana iz institucije Zaštitnika građana.

Pravna sigurnost

Šta je vladavina prava? O pravnoj sigurnosti, nezavisnom pravosudju...

Imovinska prava

O imovinskim i autorskim pravima. Šta proizvodi pravna nesigurnost?

Ravnopravnost

O rodnoj ravnopravnosti. O nasilju u porodici. O nasilju nad ženama. O pravima LGBT populacije i o zabrani diskriminacije svake vrste.

Prava deteta

O posebnim pravima deteta. O vršnjačkom i drugom nasilju. O pravu na kvalitetno obrazovanje. O važnosti društva i socijalne sredine za pravilan rast i razvoj sve dece.

Prava manjina

O ljudskim i manjinskim pravima. O posebnim pravima nacionalnih manjina i posebnim pravima osoba sa invaliditetom. O zabrani diskriminacije svake vrste.

Životna sredina

O životnoj sredini. O participaciji građana u očuvanju životne sredine. O nedovoljnoj brizi institucija i građana.

Informisanje

O pravu građana na objektivno i blagovremeno informisanje. O medijima u Srbiji, danas.

Inicijative

Poslednja epizoda informativno-obrazovnog tv serijala o pravima građana "Moje Pravo". O ličnim i zajedničkim inicijativama, o građanskom aktivizmu. O slučajevima koje je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo zaštitnik građana Republike Srbije. O značaju i međusobnoj saradnji nezavisnih kontrolnih organa.

Reditelj: Miloš Pavlović;

Produkcija: Monte Royal Pictures

Serijal "MOJE PRAVO" je proizveden uz pomoć Evropske unije. "Monte Royal Pictures" je isključivo odgovoran za sadržaj programa i on ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije. Program je dobio podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Glumci-domaćini pojedinačnih epizoda: Nikola Đuričko, Gordan Kičić, Vesna Trivalić, Dragan Mićanović, Anita Mančić, Ljubomir Bandović, Anica Dobra, Zoran Cvijanović, Branislav Trifunović, Radovan Vujović, Bojana Tornjanski.

Narator: Ana Maljević

U programu su ilustrovani primeri iz institucije Zaštitnika građana Republike Srbije.

Sagovornici: Dubravka Stojanović, Srbijanka Turajlić, Borka Pavićević, Milan Antonijević, Olja Bećković, Miodrag Majić, Vladimir Arsenijević, Tibor Jona, Dobrica Veselinović...