Nabavka vodenog kombajna-amfibije i njegova namena

AP Vojvodina je preduzeću “Park Palić” za 2014. godinu dodelila sredstva u iznosu od 55.000.000,00 dinara za sanaciju jezera Palić. Dodeljena sredstva Programom poslovanja DOO “Park Palić” za 2014. godinu predviđena su za aktivnosti na sanaciji jezera Palić.

Truxor

DOO „Park Palić“ je u skladu sa „Platformom za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline“, koju je usvojilo Gradsko veće Grada Subotice, deo gore navedenih sredstva u iznosu od 22.000.000,00 dinara iskoristilo za nabavku vodenog kombajna – amfibije sa priključnim alatima i prikolicom.

Na osnovu sprovedenog otvorenog postupaka javne nabavke DOO „Park Palić“ je od preduzeća „UNIWAB” d.o.o. Beograd kupio za 21.858.000,00 dinara vodeni kombajn (višenamensko radno plovilo-amfibija) TRUXOR DM 5045 za rad na vodi i priobalju sa specijalnom prikolicom za transport mašine sa rampom koja omogućava samoistovar i utovar plovila i sledećim priključnim alatima:
–    kosilica sa sečenje vodene vegetacije sa noževima;
–    kosilica za sečenje trske;
–    kosilica sa sečenje sa korpom za istovremeno sakupljanje;
–    standardne grabulje sa preklapajućim bočnim stranicama i filterskim rešetkama za sakupljanje  i prenos biljaka nakon sečenja;
–    grabulje sa oprugama za vlažne livade;
–    pumpa za odmuljivanje sa pripadajućim priborom;
–    bagerska ruka sa kompletom alata za kopanje, grabuljama i nožem za sečenje rastinja;
–    mlin za mlevenje radne;
–    priključak za mlevenje grana.


Vodeni kombajn će se koristiti za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline, odnosno za redovno uklanjanje viškova biomase, za seču trske, za vađenje podvodne vegetacije, kao i za izmuljavanje priobalnih delova jezera.


DOO “Park Palić” će sa JP “Palić Ludaš” zaključiti ugovor o zakupu vodenog kombajna-amfibijesa priključnim alatima i prikolicom, kako bi JP “Palić Ludaš”, kao upravljač na zaštićenim područjima, u okviru svoje delatnosti obavljao gore navedene poslove.

 

Saopštenje doo Park PalićKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR