Najava nove zgrade Profita

Tokom finalnih radova na zgradi u Matije Gupca 93-95, Profit je krenuo u planiranje nove zgrade na susednoj parceli 89-91. Radi se projekat i pribavljaju potrebni papiri.

Trenutan izgled zgrade i finalni radovi u njoj.

Slika

Slika

Kao što možete da primetite zgrada je poprilično uvučena u plac, kako bi se ostavio prostor za izgradnju puta sa dve trake, zelenog pojasa, trotoara i biciklističke staze. Na donjoj slici je predstavljen detaljni urbanistički plan za ovaj deo naselja.

Slika
Žuta – zgrade u nizu
Ljubičasta – bicikljistička staza
Bela – trotoar
Zelena – zeleni pojas u vidu drvoreda
Sive linije i površine – trenutne granice parcela i objekata

Kružni tok koji se vidi na levom delu slike, je predviđeno rešenje za raskrsnicu Matije Gupca i Kumičićeve.

Plavim okvirom je obeležen plac na kome je sagrađena zgrada, dok je zelenim okvirom obeležen plac buduće zgrade. Kao što se na samom planu vidi, dozvoljena spratnost objekatna je P+4 (prizemlje + četri sprata), pa se mogu očekivati podjednaki gabariti zgrade kao kod susedne.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 2 = 11

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 9 ?
Please leave these two fields as-is: